คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา – พาราด็อกซ์ (PARADOX)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

ลา ลา ลาคำร้อง/ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยาPROX : ร้องเล่นจังหวะ SOUL: วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่น วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่น วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่น วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นInstru: วัน……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

เนื้อร้อง เพลง ลา ลา ลา ลา ลา ลา
คำร้อง/ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
PROX : ร้อง
เล่นจังหวะ SOULเนื้อร้อง เพลง ลา ลา ลา:วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นวัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นวัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นวัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นInstru:วัน เว ลา เรา เริง ร่า ใน ป่าความ ทรง จำ เรา เดิน เล่น ยาม บ่ายคน ตัด ไม้ ตัด ไม้ ทำ ลาย ป่าพี่ ต้น ไม้ พี่ ต้น ไม้ เขา ร้อง ไห้ยา.. ย้า ยา อย่า ย้า..ยา.. ย้า ยา อย่า ย้า..ยา.. ย้า ยา อย่า ย้า..ยา..พ่อเป็นคนตัดไม้ธรรมดาฉันเล่นซ่อนแอบทุกวันทุกวันยู้ฮู ยู้ฮู ยู้ ฮูยู้ฮู ยู้ฮู ยู้ ฮูพ่อตัดจนใบไม้โค่นทลายบั่นทอนความงดงามลงไปแต่โครงการก็ยังดำเนินได้โค่นป่าจนเราซ่อนตัวลำบากป่ามันดูไม่ทึบแต่โปร่งโปร่งจนทำให้เราโดนเจอง่าย ง่ายInstru:เรา ยืน มอง ดู ตอ ไม้ มาก มายกลาย เป็น ซุง ซุง ซุง ท่วม ลาน กว้างหยุด เถิด พ่อ ปล่อย ไว้ ให้ เรา เล่นอย่า ตัด ไม้ ตัด ไม้ ทำ ลาย ป่ายา.. ย้า ยา อย่ายา.. ย้า ยา อย่ายา.. ย้า ยา อย่ายา.. ย้า ยา อย่ายา.. ย้า ยา อย่า ย้า..ทำลายป่า ทำลายป่า ทำลายป่าทำลายป่า ทำลายป่า ทำลายป่าInstru:วัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นวัน ทู ทรี โฟว์ ไฟว์ ซิกซ์ เซเว่นลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ก่อนลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ก่อนลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ก่อนลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ก่อนInstru: (2times .. ’till fade out)

ศิลปิน พาราด็อกซ์ (PARADOX)

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ลา ลา ลา

, , , , , , ,