คอร์ดเพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน – ทัดทอง+วิไลพร

เนื้อร้อง เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง   
   
    
  

                    
เจิ๊ตแม เคมาคลัง  ออยเนียงโตวยัวปะแด็ยปรัง
          
เลงปะแด็ยเนี๊ยะเทอแซร
                       
ทาปะแด็ยเนียงกันซ็อจ  แมสะอ็อปโด๊จจะแก 
                  
บานโกนประซาเทอแซรแมมันพอใจ

เนื้อเพลงฮิต เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

เนื้อร้อง เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

เจิ๊ตแม เคมาคลัง ออยเนียงโตวยัวปะแด็ยปรัง

เลงปะแด็ยเนี๊ยะเทอแซร

ทาปะแด็ยเนียงกันซ็อจ แมสะอ็อปโด๊จจะแก

บานโกนประซาเทอแซรแมมันพอใจ…

คอร์ดเพลง เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

เนื้อร้องเพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

Intro

เจิ๊ตแม เคมาคลัง ออยเนียงโตวยัวปะแด็ยปรัง

เลงปะแด็ยเนี๊ยะเทอแซร

ทาปะแด็ยเนียงกันซ็อจ แมสะอ็อปโด๊จจะแก

บานโกนประซาเทอแซรแมมันพอใจ

เคิญโกนกีบานปรัง กีจูนอัดจูนสตางค์

ลืกปะเตี๊ยงติงแซรติงกระแบ็ย

แมจ็องเมียนโดจกี ปะเกือบเนียงเลงปะแด็ย

แมเวยแมกะแม็ยเทอบาปเนียงเลย

Instru:

ตึกเพนกบองเซราะ ลือแมกะเมกเกิดทา

มันอาเนิดเสนาะโกนประซา

ปังเกือบโกนโตวยัวปรังกึดบานยางนา มันเสนาะโกนประซา

อาเนิ๊ดโกนอาเนิ๊ดเจา

เคิญแตคมาดกรอก็ค็อมเทอซีรัวซี ปะจูแซรโจรดซะเมา

อันเจ็มกูกระแบ็ย

บ็องเตร็ยมะข้างพล็อว เจ็มโกนเจ็มเจาแมโด๊จแตกี

Instru:

เนียงยัวมันบานเตแม ถึงปะแด็ยเนียงเนี๊ยะเทอแซร

เนียงก็สลัญปะแด็ยคลัง

ออยจอลโกนจอลปะแด็ยโตวยัวปรัง ยอนเคิญแกสตางค์

เนียงเทอมันบานเต

เบอเสินทาเนียงโนวกะมม เนียงน็องสูปังค็อม

ยัวปรังตามเจิ๊ตกุนแม

นิ๊โกนปะแด็ยก็เมียน เนียงมันเหียนยัวเต

อีลเสราะอีลแซรกีนะแมเวย

Instu:

โกนประซาอาเกรอะ แมมันกึดเสนาะ

โกนประซาเนี๊ยะเทอแซร

ค็อมแทอซีรัวซีอันเจ็มโกนแม โดจระเดาเทอแซรโตวรับชนูลก่อสร้าง

สลัญโกนปะปวนคลังนะ แมกะเมกเทอออยแบกบะ

ออยปะปวนขยมยัวปะแด็ยปรัง

แมสะอ็อปโกนประซายากกรอคลัง ปะปวนยัวปะแด็ยปรัง

คมาดนึงโนวน็องระนา

Instru:

ทาเปรี๊ยะกุนมะนาย แมโวยเนียงก็เข้าใจ

กุนมะนายยิ่งใหญ่ทมคลัง

ออยสนองกุนมะนาย โตวยัวปะแด็ยปรัง

รัวประรัวสตางค์โมปันเรอโอวแม

โกนปะแด็ยเนียงก็เมียน อย่างนาเนียงก็มันเหียน

เลงปะแด็ยคันซีมแองเต

ถึงปะแด็ยเนียงยากกรอมันเมียนเกร์

ก็เมียนความเจียมันยัวเตปะแด็ยปรัง
Outro

ผลงานเพลง นักร้อง ทัดทอง+วิไลพร

มิวสิควีดีโอ เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

คำค้นหา เพลง แด็งโกนโตวยัวปรัง

แด็งโกนโตวยัวปรัง คอร์ด, แด็งโกนโตวยัวปรัง เนื้อเพลง,

,