คอร์ดเพลง องค์ใดพระสัมพุทธ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ – ปาน ธนพร แวกประยูร

บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­­มาสัมพุทธเจ้า
คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร 

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ...
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาค

เนื้อเพลงฮิต เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­­มาสัมพุทธเจ้า
คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ…
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาค…

คอร์ดเพลง เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

คอร์ดกีตาร์  เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

เนื้อเพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­­มาสัมพุทธเจ้า
คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ…
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ลูกขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ยภาพนั้นนิรันดร ฯ

(กราบ 3 ครั้ง )

ผลงานเพลง ของ ปาน ธนพร แวกประยูร

มิวสิควีดีโอ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

คำค้นหา เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

องค์ใดพระสัมพุทธ ปาน, องค์ใดพระสัมพุทธ ใครแต่ง, องค์ใดพระสัมพุทธ คอร์ด, องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน แปล, องค์ใดพระสัมพุทธ คาราโอเกะ, องค์ใดพระสัมพุทธ สรภัญญะ, องค์ใดพระสัมพุทธ 9 จบ, องค์ใดพระสัมพุทธ คําแปล,

, , , , , , ,