คอร์ดเพลง ความผันแปร คอร์ดกี่ต้า – ฟรีเบิร์ด

เนื้อ เพลง ความผันแปร 

       
ขอดวงใจจงอย่าได้หวนอาลัย
       
ขอฤทัยจงอย่าได้เสียน้ำตา
          
หากฝากใจไว้ให้กับใครหรือให้สิ่งใด
      
อาจหายไปในวันนึง

     
เขาคีรีที่เด่นยืนสูงตระหง่าน
     
แม้ถึงกาลก็บุบสลายหายไป
      
หากความรักที่ให้กับใครแล้วจากเราไป
       
ก็ไม่เสียใจเมื่อรักเ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ความผันแปร

เนื้อ เพลง ความผันแปร

ขอดวงใจจงอย่าได้หวนอาลัย

ขอฤทัยจงอย่าได้เสียน้ำตา

หากฝากใจไว้ให้กับใครหรือให้สิ่งใด

อาจหายไปในวันนึง

เขาคีรีที่เด่นยืนสูงตระหง่าน

แม้ถึงกาลก็บุบสลายหายไป

หากความรักที่ให้กับใครแล้วจากเราไป

ก็ไม่เสียใจเมื่อรักเ…

คอร์ดเพลง เพลง ความผันแปร

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ความผันแปร

เนื้อเพลง ความผันแปร

Intro

ขอดวงใจจงอย่าได้หวนอาลัย

ขอฤทัยจงอย่าได้เสียน้ำตา

หากฝากใจไว้ให้กับใครหรือให้สิ่งใด

อาจหายไปในวันนึง

เขาคีรีที่เด่นยืนสูงตระหง่าน

แม้ถึงกาลก็บุบสลายหายไป

หากความรักที่ให้กับใครแล้วจากเราไป

ก็ไม่เสียใจเมื่อรักเป็นอื่น

* หากกาลเวลาหมุนปรวนแปร

ไม่เที่ยงแท้คือสิ่งสุดท้าย

สิ่งใดไร้จีรังอาจพังและมลาย

และหลุดหายหายไป

** ประสาอะไรเมื่อได้ตั้งใจสิ่งหนึ่ง

คิดคำนึงและฝากใจไว้ให้ใคร

อาจหลุดไปหรือไม่กลับคืน

หรือสิ้นสลายและหายไปเหมือนเช่นเดียวกัน

Solo

ซ้ำ *,**

Music

ผลงานเพลง นักร้อง ฟรีเบิร์ด

มิวสิควีดีโอ เพลง ความผันแปร

คำค้นหา เพลง ความผันแปร

ความผันแปร คือ, ความผันแปร ฟรีเบิร์ด คอร์ด, ความผันแปร ภาษาอังกฤษ, ความผันแปรทางพันธุกรรม คือ, ความผันแปร สถิติ, ความผันแปรทางลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ลูก, ความผันแปรต่อเนื่อง, ความผันแปรในเมล็ดพืชคืออะไรบ้าง,

, , , , , , ,