คอร์ดเพลง สู้คนในเมืองบ่ได้ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ – ภานุกร (panukorn)

ฮู้ข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไป  ไปมีป้อจายคนใหม่ที่รวยล้น
                            
ลืมแล้วก๋าลืมอ้ายคนจ๋น  อิน้องหน้ามน ช่างลืมง่ายดาย
                                
อ้ายยังจำได้ว่าอินายสัญญา  ว่าเมษาปี๋หน้าเฮาจะแต่งงานกั๋น

เนื้อเพลงฮิต เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

ฮู้ข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไป ไปมีป้อจายคนใหม่ที่รวยล้น

ลืมแล้วก๋าลืมอ้ายคนจ๋น อิน้องหน้ามน ช่างลืมง่ายดาย

อ้ายยังจำได้ว่าอินายสัญญา ว่าเมษาปี๋หน้าเฮาจะแต่งงานกั๋น…

คอร์ดเพลง เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

เนื้อร้องเพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

ฮู้ข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไป ไปมีป้อจายคนใหม่ที่รวยล้น

ลืมแล้วก๋าลืมอ้ายคนจ๋น อิน้องหน้ามน ช่างลืมง่ายดาย

อ้ายยังจำได้ว่าอินายสัญญา ว่าเมษาปี๋หน้าเฮาจะแต่งงานกั๋น

จุ๊ฮื้ออ้ายดีใจ๋ตึ้งวัน ได้ข่าวจาวบ้าน ว่าอินาย นั้นเปลี่ยนไป๋

ตอบอ้ายบ่อได้ก้า ตี่เขาเล่ามามันบ่อใจ่เรื่องจริง

อ้ายยังบ่อโดนทิ้ง ใจ่ก้าอินาง

ตั๋วอ้ายฮับบ่อได้ เพราะหัวใจ๋อ้ายห้ามบ่อฟัง

บ่อฮื้อกึดฮื้อหวัง เพราะอ้ายมันคนจ๋น

ฮู้ดีว่าเป๋นจาวไร่ สู้บ่อได้ป่อจายที่รวยล้น

ตั๋วอ้ายมันจ๋น สู้คนในเมืองบ่อได้

ผลงานเพลง โดย ภานุกร (panukorn)

มิวสิควีดีโอ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

คำค้นหา เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้