คอร์ดเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear) คอร์ดกีตาร์ ง่าย – มาลีฮวนน่า

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)

เนื้อ เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear):(2time)

� � � � � �/    

� � � � � �
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� �  � � � � � � � � � � � 
บอก I like I like PP.�
� � � � �  � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
t KRI in like Thailand.�
� � � �  � � � � � � � � � � 
งามสุดแส

เนื้อเพลงฮิต เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)

เนื้อ เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear):(2time)

� � � � � �/

� � � � � �
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� � � � � � � � � � � � �
บอก I like I like PP.�
� � � � � � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
t KRI in like Thailand.�
� � � � � � � � � � � � � �
งามสุดแส…

คอร์ดเพลง เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ  เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

ร้องเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)

Intro:(2time)

� � � � � �/

� � � � � �
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� � � � � � � � � � � � �
บอก I like I like PP.�
� � � � � � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
t KRI in like Thailand.�
� � � � � � � � � � � � � �
งามสุดแสนแดนอันดามัน�
� � � � � � � � � � � � �
เลื่องลือลั่นสวรรค์จริงจริง�

� � � � �
**ไอ้ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา�
� � � � � � � �
ไต้ธารามีปะการัง
� � � � � � � � � � ��
วับวอมแวมแซมแสงสีสัน�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
h thousand เวียนว่ายไปมา�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
งามหนักหนา seascape color blue�
� � � � � � � � � � � � � �
I go to come on อีกที�

� � � � � �
***veryday I drink for sit.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
Looking now for sky in the sea.�
� � � � � � � � � � �
I like a sing a song like play ha.. he..�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
I don’t like the but love of THI.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
ผมขอบใจ Thank you very you.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
rom band UO under water.�

� � �/////(2time)
� � � � � �/

(*)(**)(***)

/////////(2time)
� � � � � �/

(*)(***)

//////////////////////outtro/

รวมผลงานเพลง นักร้อง มาลีฮวนน่า

มิวสิควีดีโอ เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

คำค้นหา เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)