คอร์ดเพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า – รวมศิลปิน

คือหนังสือที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ 
คือครูผู้ที่ให้การศึกษา
คือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้า
คือเมตตา ที่ให้ไทยทุกๆ คน

เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

* คือสยามบรมราชกุมารี
ที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยทุกคน
คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คือแว่นแก้วส่องสุขทุกข์ ทั่วถิ่นน

เนื้อเพลงฮิต เพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คือหนังสือที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้
คือครูผู้ที่ให้การศึกษา
คือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้า
คือเมตตา ที่ให้ไทยทุกๆ คน

เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

* คือสยามบรมราชกุมารี
ที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยทุกคน
คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คือแว่นแก้วส่องสุขทุกข์ ทั่วถิ่นน…

คอร์ดเพลง เพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คอร์ดกีตา  เพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

เนื้อร้องเพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คือหนังสือที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้
คือครูผู้ที่ให้การศึกษา
คือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้า
คือเมตตา ที่ให้ไทยทุกๆ คน

เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

* คือสยามบรมราชกุมารี
ที่หล่อหลอมจิตใจคนไทยทุกคน
คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คือแว่นแก้วส่องสุขทุกข์ ทั่วถิ่นนี้
คือดนตรีกวีศิลป์ที่สืบสาน
คือดอกไม้แห้งภาษาที่เบ่งบาน
คือสายธาร ประสานไทยสู่สากล

เรียบง่ายงดงามและสูงส่ง
ทรงเป็นสายใจไทยทุกแห่งหน
ทรงแบ่งเบา ราชภาระนานา
ทรงเป็นขวัญใจของประชาชน

(*,*)

คือภาพจำฝังใจ ที่คนไทยคุ้นตา
คือเจ้าฟ้าของคนเดินดิน

(*)

รวมผลงานเพลง นักร้อง รวมศิลปิน

มิวสิควีดีโอ เพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

คำค้นหา เพลง เจ้าฟ้าของคนเดินดิน