คอร์ดเพลง ถ้าหากเธอรู้ คอร์ดกีตาร์ ง่าย – รักเล่ห์ สเน่ห์ลวง(Ost.)

ถ้าหากเธอรู้ (Ost.รักเล่ห์เสน่ห์ลวง)


กลัว..กลัวเธอจะรู้ความจริง

ที่ฉันเก็บ..ซ่อนไว้ภายในหัวใจ

..ห า ก ว่ า เ ธ อ..ไ ด้ รู้..

ฉันกลัวเธอ..จะไม่อภัยในทุกสิ่ง

ที่ ฉั น นั้ น ปิ ด บั ง เ ธ อ...


ย อ ม..ย อ ม รั บ ว่ า ฉั น เ อ ง

ที่ทำผิด..เพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสาย

ยังไม่รู้..ตอนนี้..ว่าฉันควร จะทำเช่นไร

..ฉันกลัว..กลัวเธอจะไปจากฉัน..


..ถ้

เนื้อเพลงฮิต เพลง ถ้าหากเธอรู้

ถ้าหากเธอรู้ (Ost.รักเล่ห์เสน่ห์ลวง)

กลัว..กลัวเธอจะรู้ความจริง

ที่ฉันเก็บ..ซ่อนไว้ภายในหัวใจ

..ห า ก ว่ า เ ธ อ..ไ ด้ รู้..

ฉันกลัวเธอ..จะไม่อภัยในทุกสิ่ง

ที่ ฉั น นั้ น ปิ ด บั ง เ ธ อ…

ย อ ม..ย อ ม รั บ ว่ า ฉั น เ อ ง

ที่ทำผิด..เพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสาย

ยังไม่รู้..ตอนนี้..ว่าฉันควร จะทำเช่นไร

..ฉันกลัว..กลัวเธอจะไปจากฉัน..

..ถ้…

คอร์ดเพลง เพลง ถ้าหากเธอรู้

คอร์ด  เพลง ถ้าหากเธอรู้

เนื้อเพลง ถ้าหากเธอรู้

ถ้าหากเธอรู้ (Ost.รักเล่ห์เสน่ห์ลวง)

กลัว..กลัวเธอจะรู้ความจริง

ที่ฉันเก็บ..ซ่อนไว้ภายในหัวใจ

..ห า ก ว่ า เ ธ อ..ไ ด้ รู้..

ฉันกลัวเธอ..จะไม่อภัยในทุกสิ่ง

ที่ ฉั น นั้ น ปิ ด บั ง เ ธ อ…

ย อ ม..ย อ ม รั บ ว่ า ฉั น เ อ ง

ที่ทำผิด..เพิ่งคิดจริงจังเมื่อมันสาย

ยังไม่รู้..ตอนนี้..ว่าฉันควร จะทำเช่นไร

..ฉันกลัว..กลัวเธอจะไปจากฉัน..

..ถ้าหาก..เธอรู้..ว่าคนอย่างฉัน..

นั้นอาจไม่ใช่..คนนั้นในฝันของเธอ

เธอจะยัง..มีฉัน..ในใจ..เสมอ

หรือเธอจะลบเลือนฉันไปจากหัวใจ

อยากให้เธอ..ได้รู้..ว่าคน..อย่างฉัน

แม้อาจไม่ดีเท่านั้นเท่าฝันของเธอ

แต่ว่าคน..อย่างฉัน..จะรักเพียงเธอเสมอ

แ ม้ น า น แ ค่ ไ ห น ไ ม่ มี วั น

ทุกคืนและวันใจฉัน..จะมีไว้รักเพียงเธอ…

ผลงานเพลง นักร้อง รักเล่ห์ สเน่ห์ลวง(Ost.)

มิวสิควีดีโอ เพลง ถ้าหากเธอรู้

คำค้นหา เพลง ถ้าหากเธอรู้

ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันรัก เธอจะรักฉันบ้างไหม, ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันต้องพยายามเท่าไร, เพลง ถ้าหากเธอรู้,

, ,