คอร์ดเพลง ลบภาพเธอ คอร์ดเพลง – วง เด็กวัด(ยัง)

..........ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง....ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง....ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง....ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง....ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง....ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง...
.ยาว ขี้ เ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ลบภาพเธอ

……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เ…

คอร์ดเพลง เพลง ลบภาพเธอ

คอร์ดเพลงง่ายๆ  เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อเพลง ลบภาพเธอ

……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…

.

รวมผลงานเพลง นักร้อง วง เด็กวัด(ยัง)

มิวสิควีดีโอ เพลง ลบภาพเธอ

คำค้นหา เพลง ลบภาพเธอ

อยากจะลืมเธอ ลบภาพเธอจากใจ,