คอร์ดเพลง แตกต่างไป คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า – วิเศษนิยม (Viset-Niyom)

เนื้อ เพลง แตกต่างไป : 

    
 อยาก...ให้รู้..
       
 ว่าเรา ต่างคน ต่างกัน เกินไป
   
 บอก...เอาไว้.. 
       
 ว่าเรา ต่างคน ต่างไป แล้วกัน

             
 นาน กว่านาน กว่านาน ให้เรา ซื่อความหมาย..
             
 นาน อาจนาน กว่านาน กว่าเรา จะเข้าใจ..
 
        
* แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

เนื้อเพลงฮิต เพลง แตกต่างไป

เนื้อ เพลง แตกต่างไป :

อยาก…ให้รู้..

ว่าเรา ต่างคน ต่างกัน เกินไป

บอก…เอาไว้..

ว่าเรา ต่างคน ต่างไป แล้วกัน

นาน กว่านาน กว่านาน ให้เรา ซื่อความหมาย..

นาน อาจนาน กว่านาน กว่าเรา จะเข้าใจ..

* แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน…

คอร์ดเพลง เพลง แตกต่างไป

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง แตกต่างไป

เนื้อเพลง แตกต่างไป

Intro :

อยาก…ให้รู้..

ว่าเรา ต่างคน ต่างกัน เกินไป

บอก…เอาไว้..

ว่าเรา ต่างคน ต่างไป แล้วกัน

นาน กว่านาน กว่านาน ให้เรา ซื่อความหมาย..

นาน อาจนาน กว่านาน กว่าเรา จะเข้าใจ..

* แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา..

แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะเข้าใจ…

(Solo) (2 time)

ซ้ำ*

วัน..ผ่านพ้นไป..ยิ่งดู ยิ่งไม่ไกล

วัน..สุดท้าย..คงต้องมี..สักวัน

ฉันว่าเธอก็คง..

ฉันเองก็เช่นกัน..

เพราะเรา..

แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา..

แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะ..

แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

ความเห็นไม่เคยตรงกัน เพราะเรา..

แตกต่างไป ไม่คล้ายกัน

และคงอีกนาน กว่าฉันนั้น จะเข้าใจ…

(Solo) (2 time)

รวมผลงานเพลง นักร้อง วิเศษนิยม (Viset-Niyom)

มิวสิควีดีโอ เพลง แตกต่างไป

คำค้นหา เพลง แตกต่างไป

แตกต่างเหมือนกัน, แตกต่าง ภาษาอังกฤษ, แตกต่างเหมือนกัน คอร์ด, แตกต่างแต่ไม่แตกแยก, แตกต่างกันอย่างไร, แตกต่างเหมือนกัน เนื้อเพลง, แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ, แตกต่างเหมือนกัน ภาษาอังกฤษ,

, , , , , , ,