คอร์ดเพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม) คอร์ดกีต้าร์ – สมอทาม (Smalltime)

ทุกนาทียังมีคำถามอยู่รอบตัว
  ทุกทุกครั้งยังคงหาคำตอบ
  แม้ว่าเธอจะหายไปกับคำถาม
  ว่าเธอนั้นรักฉัน บ้างไหม

 ก็ยังหาคำตอบที่ยังหายไป
 ก็ยังหาตัวเธอช่วยกลับมาตอบ
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม  

ทุกเรื่องราวที่ฉัน ได้ถามเธอไป

เนื้อเพลงฮิต เพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)

ทุกนาทียังมีคำถามอยู่รอบตัว
ทุกทุกครั้งยังคงหาคำตอบ
แม้ว่าเธอจะหายไปกับคำถาม
ว่าเธอนั้นรักฉัน บ้างไหม

ก็ยังหาคำตอบที่ยังหายไป
ก็ยังหาตัวเธอช่วยกลับมาตอบ
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม

ทุกเรื่องราวที่ฉัน ได้ถามเธอไป…

คอร์ดเพลง เพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)

คอร์ดกีตา  เพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)

เนื้อร้องเพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)

ทุกนาทียังมีคำถามอยู่รอบตัว
ทุกทุกครั้งยังคงหาคำตอบ
แม้ว่าเธอจะหายไปกับคำถาม
ว่าเธอนั้นรักฉัน บ้างไหม

ก็ยังหาคำตอบที่ยังหายไป
ก็ยังหาตัวเธอช่วยกลับมาตอบ
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม

ทุกเรื่องราวที่ฉัน ได้ถามเธอไป
ฉันแค่เพียงต้องการ คำตอบจากเธอ
แม้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ฉันจะรอ
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม

ก็ยังรอคำตอบที่หายไป
ก็ยังรอให้เธอ ช่วยกลับมาตอบ
ว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม

คำเหล่านั้น ที่ฉันพูดออกไป มันไม่มีความหมาย อะไรให้กับเธอ
คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ ที่จะรั้งให้เธอ กลับมาตอบคำถาม

คำว่ารักยังดีไม่พอ คำที่ฉันพูดยังดีไม่พอ อยากจะขอเพียงเธอ เพียงเธอตอบกับฉัน

ผลงานเพลง ของ สมอทาม (Smalltime)

มิวสิควีดีโอ เพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)

คำค้นหา เพลง เพียงเธอตอบ(คำถาม)