คอร์ดเพลง ภัยธรรมชาติ เพลงคอร์ด – ออบิเวียส (Oblivious)

ภัยธรรมชาติ  oblivious

ข้อความจากฟัา ที่เรารับรู้เมื่อภัยผ่านพ้น
ไม่ใช่สั่งคนให้ยอมพ่ายแพ้ทุกอย่าง
ถ้าคิดว่าฟ้าแค่รังแกเราให้สิ้นความหวัง
ก็ไม่มีทางพิสูจน์แรงใจ

ลมพายุรุนแรงครั้งก่อน
ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้
ก่อนพายุที่เราต้องเจอในครั้งใหม่
เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

ชีวิตคนบางทีมันก็โหดร้าย
ไม่จำเป็นที่ใจต้องหมดกำลัง
เคยหกล้มเท่าไร เคยผิดพลั้งยังไง

เนื้อเพลงฮิต เพลง ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ oblivious

ข้อความจากฟัา ที่เรารับรู้เมื่อภัยผ่านพ้น
ไม่ใช่สั่งคนให้ยอมพ่ายแพ้ทุกอย่าง
ถ้าคิดว่าฟ้าแค่รังแกเราให้สิ้นความหวัง
ก็ไม่มีทางพิสูจน์แรงใจ

ลมพายุรุนแรงครั้งก่อน
ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้
ก่อนพายุที่เราต้องเจอในครั้งใหม่
เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

ชีวิตคนบางทีมันก็โหดร้าย
ไม่จำเป็นที่ใจต้องหมดกำลัง
เคยหกล้มเท่าไร เคยผิดพลั้งยังไง…

คอร์ดเพลง เพลง ภัยธรรมชาติ

คอร์ด  เพลง ภัยธรรมชาติ

เนื้อร้องเพลง ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ oblivious

ข้อความจากฟัา ที่เรารับรู้เมื่อภัยผ่านพ้น
ไม่ใช่สั่งคนให้ยอมพ่ายแพ้ทุกอย่าง
ถ้าคิดว่าฟ้าแค่รังแกเราให้สิ้นความหวัง
ก็ไม่มีทางพิสูจน์แรงใจ

ลมพายุรุนแรงครั้งก่อน
ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้
ก่อนพายุที่เราต้องเจอในครั้งใหม่
เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

ชีวิตคนบางทีมันก็โหดร้าย
ไม่จำเป็นที่ใจต้องหมดกำลัง
เคยหกล้มเท่าไร เคยผิดพลั้งยังไง
จำเอาไว้และเรียนรู้มัน
ก้าวเดินใหม่ด้วยใจเข้มแข็ง

* ความพ่ายแพ้ที่เจอครั้งก่อน
ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้
ความผิดหวังอาจมีครั้งใหม่
เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

เมื่อมันผ่านสั่งฟ้าให้มันสวยงาม
และก็สั่งให้ใจเข้มแข็ง

(ซ้ำ *)

พายุร้าย สอนให้เข้มแข็ง
ความพ่ายแพ้ต้องเรียนรู้มัน

ความผิดหวังอาจมีครั้งใหม่
เราต้องพร้อมที่จะรับมัน

ผลงานเพลง โดย ออบิเวียส (Oblivious)

มิวสิควีดีโอ เพลง ภัยธรรมชาติ

คำค้นหา เพลง ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ, ภัยธรรมชาติมีอะไรบ้าง, ภัยธรรมชาติทั้งหมด, ภัยธรรมชาติมีกี่ประเภท, ภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์, ภัยธรรมชาติ คือ, ภัยธรรมชาติในประเทศไทย, ภัยธรรมชาติ น้ําท่วม,

, , , , , , ,