คอร์ดเพลง เปลี่ยน คอร์ดกีตา – อี๊ด โปงลางสะออน

เปลี่ยนตัวข้อยให้เจ้าพอใจ เปลี่ยนไปทุก ทุกอย่าง 
เบิดแล้วเพื่อให้เจ้าพอใจ เป็นอีหยังยิ่งเฮ็ดซำได๋ เบิ่ง เบิ่งแล้วมันยังไกล 
ไกลคักแน จากความฮักของเจ้า 

ถามแหน่สักคำ เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋ 
ร่างทรงผู้ใด เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก 
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋ เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง ที่สิเปลี่ยนเป็นตัวเขาอีหลี 
เจ้าเอาจังซี่ได้บ่ ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด ให้มา

เนื้อเพลงฮิต เพลง เปลี่ยน

เปลี่ยนตัวข้อยให้เจ้าพอใจ เปลี่ยนไปทุก ทุกอย่าง
เบิดแล้วเพื่อให้เจ้าพอใจ เป็นอีหยังยิ่งเฮ็ดซำได๋ เบิ่ง เบิ่งแล้วมันยังไกล
ไกลคักแน จากความฮักของเจ้า

ถามแหน่สักคำ เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋
ร่างทรงผู้ใด เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋ เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง ที่สิเปลี่ยนเป็นตัวเขาอีหลี
เจ้าเอาจังซี่ได้บ่ ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด ให้มา…

คอร์ดเพลง เพลง เปลี่ยน

คอร์ดกี่ต้า  เพลง เปลี่ยน

เนื้อเพลง เปลี่ยน

เปลี่ยนตัวข้อยให้เจ้าพอใจ เปลี่ยนไปทุก ทุกอย่าง
เบิดแล้วเพื่อให้เจ้าพอใจ เป็นอีหยังยิ่งเฮ็ดซำได๋ เบิ่ง เบิ่งแล้วมันยังไกล
ไกลคักแน จากความฮักของเจ้า

ถามแหน่สักคำ เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋
ร่างทรงผู้ใด เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋ เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง ที่สิเปลี่ยนเป็นตัวเขาอีหลี
เจ้าเอาจังซี่ได้บ่ ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด ให้มากที่สุด
แล้วเจ้าซ่อยฮักข้อยซำนั้นได้บ่

เจ้าสัญญากับข้อยได้บ่ ว่าถ้าข้อยนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนตัวข้อยให้คือโตเขา
โตเจ้าสิบ่หายไปไส ให้เจ้าซ่อยมาฮักกัน สิได้บ่ข้อยขอเจ้าซำนี้

ถามแหน่สักคำ เจ้าอยากได้ตัวข้อยแบบใด๋
ร่างทรงผู้ใด เขาแม่นบ่ที่เจ้าฮัก
แล้ว สิให้ข้อยเฮ็ดจังใด๋ เจ้าก็ฮู้มันบ่มีทาง ที่สิเปลี่ยนเป็นตัวเขาอีหลี
เจ้าเอาจังซี่ได้บ่ ข้อยสิเปลี่ยนให้ถึงที่สุด ให้มากที่สุด
แล้วเจ้าซ่อยฮักข้อยซำนั้นได้บ่

ผลงานเพลง โดย อี๊ด โปงลางสะออน

มิวสิควีดีโอ เพลง เปลี่ยน

คำค้นหา เพลง เปลี่ยน

เปลี่ยนภาษา, เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง, เปลี่ยนภาษา windows 10, เปลี่ยนชื่อเฟส, เปลี่ยนภาษา netflix, เปลี่ยนยางรถยนต์, เปลี่ยนนามสกุล,

, , , , , , ,