คอร์ดเพลง แอบ คอร์ดกีตาร์ ง่าย – เจฟฟรี่ (Jeffry)

เนื้อเพลง เพลง แอบ :

         
ฉั น ม อ ง เ ธ อ บ่ อ ย   เ ห็ น เ ธ อ ม า บ่ อ ย
                     
ฉั น ค งไ ด้ แ ต่ ค อ ย     ส บ ต า กั น ไ ด้ เ ท่ า นั้ น

     
   รู้ ดี กั น อ ยู่    รู้ เ ธ อ มี ใ ค ร
                             
แ ค่ เ พี ย ง ไ ม่ อ า จ

เนื้อเพลงฮิต เพลง แอบ

เนื้อเพลง เพลง แอบ :

ฉั น ม อ ง เ ธ อ บ่ อ ย เ ห็ น เ ธ อ ม า บ่ อ ย

ฉั น ค งไ ด้ แ ต่ ค อ ย ส บ ต า กั น ไ ด้ เ ท่ า นั้ น

รู้ ดี กั น อ ยู่ รู้ เ ธ อ มี ใ ค ร

แ ค่ เ พี ย ง ไ ม่ อ า จ…

คอร์ดเพลง เพลง แอบ

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง แอบ

เนื้อร้องเพลง แอบ

Intro :

ฉั น ม อ ง เ ธ อ บ่ อ ย เ ห็ น เ ธ อ ม า บ่ อ ย

ฉั น ค งไ ด้ แ ต่ ค อ ย ส บ ต า กั น ไ ด้ เ ท่ า นั้ น

รู้ ดี กั น อ ยู่ รู้ เ ธ อ มี ใ ค ร

แ ค่ เ พี ย ง ไ ม่ อ า จ ห้ า ม ใ จ ป ล่ อ ย ไ ป เ ล ย ล ะ กั น

* เ กิ ด ไ ป แ อ บ รั ก ใ ค ร ค น ห นึ่ ง จะหยุดก็หยุดไม่ทัน

เ กิ ด ไ ป แ อ บ คิ ด แ อ บ ฝั น จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ

Solo :

เ ห็ น เ ธ อ ม อ ง บ่ อ ย ฉั น เ ล ย ย อ ม ป ล่ อ ย

หั ว ใ จ ใ ห้ ห ลุ ด ล อ ย ไม่อาจจะห้ามมันไหว

รู้ดีมันผิด รู้ไม่มีสิทธิ์

รู้ ดี ยั ง แ อ บ คิ ด ติ ด ใ จ แ ค่ เ ธ อ เ ท่ า นั้ น

(ซ้ำ *)

Solo :

(ซ้ำ * , *)

จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ ช อ บ เ ธ อ ทั้ ง หั ว ใ จ

Solo :

รวมผลงานเพลง ของ เจฟฟรี่ (Jeffry)

มิวสิควีดีโอ เพลง แอบ

คำค้นหา เพลง แอบ

แอบดี คอร์ด, แอบชอบ คอร์ด, แอบชอบ ภาษาอังกฤษ, แอบแซ่บ คือ, แอบชอบเพื่อน pantip, แอบชอบ pantip, แอบรักคุณสามีย้อนหลัง ep8, แอบรักคุณสามีย้อนหลัง ep12,

, , , , , , ,