คอร์ดเพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน คอร์ด – เฉลิมพระเกียรติ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เนื้อร้อง เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน : 
 	
                             j7            
    เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์   สุข       แห่งมหาชนชาวสยาม

เนื้อเพลงฮิต เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เนื้อร้อง เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :

j7
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุข แห่งมหาชนชาวสยาม…

คอร์ดเพลง เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ร้องเพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Intro :

j7
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน

หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ

น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน

พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง

เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร

แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน

พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น

หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้

แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

Solo :

ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน ธ ทรงเป็น ศูนย์ รวม ใจ ไทยทุกดวง

เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

* ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ (ซ้ำ*)

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน……………….

ผลงานเพลง ของ เฉลิมพระเกียรติ

มิวสิควีดีโอ เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

คำค้นหา เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม, เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นคําพูดของใคร, เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม คือ, เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลใด, เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ภาษาอังกฤษ,