คอร์ดเพลง The moon respresent my heart คอร์ดกีตาร์ – เติ้ง ลี่ จวิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน 
หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน 
หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน 
หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน 
เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน 
หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน

เนื้อเพลงฮิต เพลง The moon respresent my heart

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน

หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน…

คอร์ดเพลง เพลง The moon respresent my heart

คอร์ดกีตาร์  เพลง The moon respresent my heart

เนื้อร้องเพลง The moon respresent my heart

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน

หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หว่อ เตอ ชิง ปู้ ยี่

หว่อ เตอ อ้าย ปู้ เปียน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

(*) ชิง ชิง เตอ ยี่ เกอ เวิน

หยี่ จิง ต้า ตง หว่อ เตอ ซิน

เซิน เซิน เตอ ยี่ ต้วน ชิง

เจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียง

หนี่ ชู คัน หยี่ คัน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

Music :
ซ้ำ ( * )

หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียง

หนี่ ชู คัน หยี่ คัน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน

ผลงานเพลง โดย เติ้ง ลี่ จวิน

มิวสิควีดีโอ เพลง The moon respresent my heart

คำค้นหา เพลง The moon respresent my heart

the moon represents my heart, the moon represents my heart lyrics, the moon represents my heart piano, the moon represents my heart chords, the moon represents my heart english lyrics, the moon represents my heart karaoke, the moon represents my heart bon jovi, the moon represents my heart piano chords,

, , , , , , ,