คอร์ดเพลง คงจะมีสักวัน คอร์ดกี่ต้า – เต๋อ เรวัติ

คงจะมีสักวัน (  )
เรวัต พุทธินันทน์


ดนตรี 4 rs..2...3...
4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 3 r..2...
3...หาก ใจ ท้อ 
ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไป
เหนื่อย เพียง ไหน 
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คง
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ท

เนื้อเพลงฮิต เพลง คงจะมีสักวัน

คงจะมีสักวัน ( )
เรวัต พุทธินันทน์

ดนตรี 4 rs..2…3…
4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 3 r..2…
3…หาก ใจ ท้อ
ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไป
เหนื่อย เพียง ไหน
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คง
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ท…

คอร์ดเพลง เพลง คงจะมีสักวัน

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า  เพลง คงจะมีสักวัน

เนื้อร้องเพลง คงจะมีสักวัน

คงจะมีสักวัน ( )
เรวัต พุทธินันทน์

ดนตรี 4 rs..2…3…
4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 3 r..2…
3…หาก ใจ ท้อ
ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไป
เหนื่อย เพียง ไหน
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คง
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 10 rs..8…9…
10.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
หาก ใจ ท้อ
ขอจงอดทน หนทาง ที่เดินไป
เหนื่อย เพียง ไหน
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่นคง

ผลงานเพลง โดย เต๋อ เรวัติ

มิวสิควีดีโอ เพลง คงจะมีสักวัน

คำค้นหา เพลง คงจะมีสักวัน

คงจะมีสักวัน คอร์ด, คงจะมีสักวัน เนื้อเพลง, คงจะมีสักวัน ภาษาอังกฤษ, คงจะมีสักวัน cover, คงจะมีสักวัน เธอคงพบแสงสว่าง, คงจะมีสักวันที่ใจฉันไม่ไหวหวั่น, คงจะมีสักวันที่ฉันได้บอกเธอไป, คงจะมีสักวัน คาราโอเกะ,

, , , , , , ,