คอร์ดเพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม คอร์ดเพลง ง่ายๆ – เบ้นหลักสาม

เนื้อร้อง เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม    
                                                     
หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับ
                                          
มาเป็นเหมือนเด

เนื้อเพลงฮิต เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เนื้อร้อง เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับ

มาเป็นเหมือนเด…

คอร์ดเพลง เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

ร้องเพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

Intro

หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับ

มาเป็นเหมือนเดิม ที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง ฉันมันผิดเองที่เห็นเธอเป็นของตาย แต่

สุดท้ายฉันนั้นไม่เหลือใคร คิดได้ก็สาย เธอนั้นมีใครใหม่ ต้องนั้งเจ็บใจปวดใจอยู่เรื่อยมา

เธอก็รู้ ว่าฉันรักเธอ หมดทั้งหัวใจ และวันนี้ฉัน ขอได้หม้าย กลับมาเปนเหมือนเดิม

หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับมา

เป็นเหมือนเดิมที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง

สุดท้ายจะเป็นอย่างไรฉันนั้น ยังคงรักเธอ ขอเพียงให้เธอเปิดใจและรับฟัง ใจดวงนี้ยังรัก จะรัก

และยังจริงจัง ให้เธอได้ฟังว่าฉันนั้นรักเธอ เธอก็รู้ ว่าฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจ และวันนี้ฉันขอได้

หม้าย กลับมาเปนเหมือนเดิม หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อ

ออกไป หลบมาได้หม้ายกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง

ที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง คำร้องทำน้อง เบ้นหลักสาม

ผลงานเพลง ของ เบ้นหลักสาม

มิวสิควีดีโอ เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

คำค้นหา เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม