คอร์ดเพลง แม่รำวง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน – แม่รำวง

intro:
Solo tar: (...)
                                        
แม่ลั้มโว้งฮ่ายเนอ พอื๋อ อย่า เต้อะ ล้า ล้า  โผพอื๋อ เม้ มั้น แขน ไว่ หลี หลี
                                          (มีเมโลดี้)
ป๊อ เส ลอต ม้า แม่ ลั้มโว้ง เต๋ เอ๋า   เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ มี้ ซ

เนื้อเพลงฮิต เพลง แม่รำวง

intro:
Solo tar: (…)

แม่ลั้มโว้งฮ่ายเนอ พอื๋อ อย่า เต้อะ ล้า ล้า โผพอื๋อ เม้ มั้น แขน ไว่ หลี หลี
(มีเมโลดี้)
ป๊อ เส ลอต ม้า แม่ ลั้มโว้ง เต๋ เอ๋า เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ มี้ ซ…

คอร์ดเพลง เพลง แม่รำวง

คอร์ดกีตาร์ เพลง แม่รำวง

เนื้อเพลง แม่รำวง

intro:
Solo tar: (…)

แม่ลั้มโว้งฮ่ายเนอ พอื๋อ อย่า เต้อะ ล้า ล้า โผพอื๋อ เม้ มั้น แขน ไว่ หลี หลี
(มีเมโลดี้)
ป๊อ เส ลอต ม้า แม่ ลั้มโว้ง เต๋ เอ๋า เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ มี้ ซีบสี่ ซ้าว ว้า
(มีเมโลดี้)
อั่ม หยุ่ม แต้ะ กา ก้อ คี่ ล่ต เม้อ แหล่ คี่ ส่างแก่ เม้อ โต๊ญ ปี้ ขูน เล้า เอ๋ญ

ป๊อ สู หมอ โพ้ญ น้าง เต๋ ไล่ ก่อม ต๊าง คื้น หมาก ต๋า น่อง ป๊อ ฮื้น ย่อน เป้อ จ๊าย เล้า

ดอก ซ้าล้าพี้ แล่ ม้า กี้ ก๋าง ก๊อง น่อง ม้อง จ๊าย ม้า ก้อ เจ๋ม เม่อ ว้า ซื้น
(มีเมโลดี้)
ก้อ ยั้ง อั่ม หัน ม้า

เหลิน แล่ ก้อ สอื๋อ หลาว แล่ ก้อ โสญ อยู่ เฮิ้น มู้ง ค้า หัน หลาว กู้ โหน่ญ

โต๊ป โค้ จ๊าย แล่ ม้า สอื่อ โถง ป๊า แล่ ฮ่อย หว่า น่อง เม้อ

ป๊า โถง มู้เซ้อ เฮ้า ก้อย ออก เมิ้ง เม้อ สอง เก้าะ เฮ้า ก๊อย เฮ้า ก้อย กว่า ล้อย ล้อย
(มีเมโลดี้)
กว่า แม่ สาย แหลด ไหม้ โห ปั่น โห เม้า สู ยั้ง เหว่า เอ๋า เฮ้า

อย่า โก๋ จ๊าย ปี้ อย่า โก๋ ป๊อ น่อง มี้ โผ ก้อ อ้าย ปี้ มี้ เม้

ป๊อ ปี้ เป๋น เพ้ น่อง ข่าม เม้อ โต๊ก ถ่อง โต๊ก ถ่อง มั้น อั่ม หล่อง สาม เลิ้น

ซ่ะไหม ใหม่ ขืน ไต๊ ลั้ม โว้ง โอ๊ต จอื๊อ ม้า โค้ง ป้อ เจ้า ล่ต เจ้า ก๊า
(มีเมโลดี้)
ป้อ งื้น ซ้า เล้า โอ๋ญ
(มีเมโลดี้)
สู เต๋ เอ๋า ก้อ เอ๋า อย่า ปั๋น น่อง ไล่ เม้า

เหมอ ลอื๋อ ก้อ สู ว่า เต๋ เอ๋า

ม้าแป้ตแหลน เฮ้าเส แล่วเหว่า เอ๋า

โสงสาน หวานใจอื๋ออ้ายปี้ ป้อกเมิ้งไท้ ป๋ายซั่มลื้มน่อง

Solo:
Solo tar: (…) วนซ้ำเพลง *

ผลงานเพลง นักร้อง แม่รำวง

มิวสิควีดีโอ เพลง แม่รำวง

คำค้นหา เพลง แม่รำวง

แม่รําวง, แม่รําวง นางเข็มคํา, เนื้อเพลง แม่รําวง,

, ,