คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว – กีรติ พรหมสาขาฯ

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว

: ดนตรีบรรเลง เราเล่นเราร้อง เพลงคาราบาว ตั้งแต่หนุ่มสาว จนมาวันนี้ ทุกผู้ ทุกชนฯ ไม่เว้นแม้เศรษฐี ยากดีมีจน ต้องคาราบาว เราเล่นเราร้อง เพลงคาราบาว ตั้งแต่หนุ่มสาว จนมาวันนี้ ทุกผู้ ทุกชนฯ ไม่เว้นแม้เศรษฐี ……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว

คอร์ดเพลงง่ายๆ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว

เนื้อร้อง เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาวเนื้อร้อง เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว: ดนตรีบรรเลงเราเล่นเราร้อง เพลงคาราบาวตั้งแต่หนุ่มสาว จนมาวันนี้ทุกผู้ ทุกชนฯ ไม่เว้นแม้เศรษฐียากดีมีจน ต้องคาราบาวเราเล่นเราร้อง เพลงคาราบาวตั้งแต่หนุ่มสาว จนมาวันนี้ทุกผู้ ทุกชนฯ ไม่เว้นแม้เศรษฐียากดีมีจน ต้องคาราบาว อยากร้องเพลงรัก คาราบาวก็มี อยากร้องเพลงเศร้า คาราบาวก็มี อยากดิ้นให้มัน สนุกให้ เต็มที่ ครบถ้วนทุกสี คาราบาว คาราบาว อยากร้องเพลงรัก คาราบาวก็มี อยากร้องเพลงเศร้า คาราบาวก็มี อยากดิ้นให้มัน สนุกให้ เต็มที่ ครบถ้วนทุกสี คาราบาว คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาวคิดถึง คาราบาว คิดถึง คาราบาว

ผลงานเพลง กีรติ พรหมสาขาฯ

ฟังเพลง online ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ชะ ชะ ช่า คิดถึงบาว