คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ขมอดสรา – กะไบ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ขมอดสรา

ขมอดสรา – กะไบ

..เพอะสรามันจ๊องโฮบบาย
โมโน๊วชะงาย ขมอดเฮยเนอ
แองจ๊องแตเพอะ
รัวแตเดนเกรอ ยี้
โตวนานะมันกึดเทอ
การขมอด เพอะสรา
โงแนะนะเกียเมัยนการ
เดินโตวเพอะเตียดเฮย
ยางเอ๊อเหตุการณ์ประจำ
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอะ.แฮย
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
อาขมอดสรา ได้เวลา.สวอง
..เพอะสรามันจ๊องโฮบบาย
โมโน๊วชะงาย ขมอดเฮยเนอ
แองจ๊องแตเพอะ
รัวแตเดนเกรอ ยี้
โตวนานะมันกึดเทอ
การขมอด เพอะสรา
โงแนะนะเกียเมัยนการ
เดินโตวเพอะเตียดเฮย
ยางเอ๊อเหตุการณ์ประจำ
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอะ.แฮย
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
อาขมอดสรา ได้เวลา.สวอง
..เพอะสรามันจ๊องโฮบบาย
โมโน๊วชะงาย ขมอดเฮยเนอ
แองจ๊องแตเพอะ
รัวแตเดนเกรอ ยี้
โตวนานะมันกึดเทอ
การขมอด เพอะสรา
โงแนะนะเกียเมัยนการ
เดินโตวเพอะเตียดเฮย
ยางเอ๊อเหตุการณ์ประจำ
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอะ.แฮย
..อาขมอดสรา
เคยสรา ทาโมเพอย.แฮย
โวโวโว อาขมอดสรา
อาขมอดสรา ได้เวลา.สวอง

ศิลปิน ของ กะไบ

ฟังเพลงใหม่ ขมอดสรา