คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ก็เพียงแต่ฝัน – พัณนิดา เศวตาสัย คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ก็เพียงแต่ฝัน

ก็เพียงแต่ฝัน – พัณนิดา เศวตาสัย

รถไฟดนตรี
ดนตรี..9..BARS
7…8…9..
ได้แต่เพ้อเพ้อไป
จิตใจครวญถึงเพียงเธอ
เฝ้าละเมอ
ถึงเธอทุกเวลา
ได้แต่ฝันฝันไป
อยากให้เธอมีเมตตา
โปรดนำรัก
รักพามาชื่นชม
ดนตรี..4..BARS
2…3…4..
ได้แต่คิดถึงเธอ
อยู่เสมอทุกเวลา
แต่เธอนั้น
ไม่มองไม่นำพา
ได้แต่รักข้างเดียว
สุดจะเปลี่ยวใจหนักหนา
ชั่วชีวามลาย
ไม่คลายเศร้า
ก็เพียงแต่ฝันฉันรักเธอ
แต่เธอนั้นไม่เคยจะรู้ว่า
ด้วยใจที่รักถึงวันหน้า
ปรารถนาเธอนั้น
เพียงคนเดียว
ดนตรี..9..BARS
7…8…9..
แค่เพียงรอยยิ้มทั้งหัวใจ
ดั่งตัวฉัน
ได้รักเธอมากมาย
แค่เพียงเธอนั้นไม่สนใจ
คงสลาย
ด้วยใจที่แสนเศร้า
ได้แต่คิดถึงเธอ
อยู่เสมอทุกเวลา
แต่เธอนั้น
ไม่มองไม่นำพา
ได้แต่รักข้างเดียว
สุดจะเปลี่ยวใจหนักหนา
ชั่วชีวามลาย
ไม่คลายเศร้า
แค่เพียงรอยยิ้มทั้งหัวใจ
ดั่งตัวฉัน
ได้รักเธอมากมาย
แค่เพียงเธอนั้นไม่สนใจ
คงสลาย
ด้วยใจที่แสนเศร้า
ได้แต่คิดถึงเธอ
อยู่เสมอทุกเวลา
แต่เธอนั้น
ไม่มองไม่นำพา
ได้แต่รักข้างเดียว
สุดจะเปลี่ยวใจหนักหนา
ชั่วชีวามลาย
ไม่คลายเศร้า
ได้แต่คิดถึงเธอ
อยู่เสมอทุกเวลา
แต่เธอนั้น
ไม่มองไม่นำพา
ได้แต่รักข้างเดียว
สุดจะเปลี่ยวใจหนักหนา
ชั่วชีวามลาย
ไม่คลายเศร้า

ผลงานเพลง นักร้อง พัณนิดา เศวตาสัย

ฟังเพลง ก็เพียงแต่ฝัน