เนื้อร้อง คอร์ดเพลง Jambalbya – Hank Williams เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง Jambalbya

Jambalbya – Hank Williams

..Goodbye joe
me gottago
me oh my oh
Me gotta go pole
the piro down
the bayo
My Yvonne
the sweetest one
me oh my oh
Som of gun,
we’ll have big fun
on the bayo
..Jambala and
a crawfish pie
fillet gumbo
‘Cause tonight
I’m goin’ to see
My marchaer amio
Pick guitar
and fill fruit jar
and be gay-o
Som of a gun
We’ll have big fun
on the bayo….
………….
..Thi-bo-daux…
Fontaineaus
the place is buzzin
Kinfoke come to see Yvonne
by the dozen
Dress in style
and go hog while
me oh my oh
Son of a gun
we’ll have big fun
on the bayo
..Jambala and
a crawfish pie
fillet gumbo
‘Cause tonight
I’m goin’ to see
My marchaer amio
Pick guitar
and fill fruit jar
and be gay-o
Som of a gun
We’ll have big fun
on the bayo….

………….
..Jambala and
a crawfish pie
fillet gumbo
‘Cause tonight
I’m goin’ to see
My marchaer amio
Pick guitar
and fill fruit jar
and be gay-o
Som of a gun
We’ll have big fun
on the bayo.

รวมผลงานเพลง ของ Hank Williams

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง Jambalbya