เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละมุมโลก – จี-ทเวนตี้ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละมุมโลก

คนละมุมโลก – จี-ทเวนตี้

ช่างไม่รู้เลย ช่างไม่รู้เลยว่าเรานั้นคิดถึงเขาอยู่

เขานั้นกลับไม่คิดถึงกัน วันอันยาวไกล

นาฬิกาหัวใจ เราเดินไม่เคยพร้อมกัน

ยิ่งรักเขาแต่เขายิ่งลืม

จบกันสักทีจากกันเสียที เหมือนยืนที่คนละมุมโลก

ทุกๆ อย่างช่างดูสวนทาง

เราจะเข้าใกล้ เขาก็ยิ่งถอยไป

นับวันยิ่งดูยิ่งเหินห่าง เขามีโลกส่วนตัวของเขา

Oh, baby I’m in love with you

หยิกตัวเองให้ตื่นเสียที ผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา

Oh, baby would you be my boo.

กลับคืนมาสู่โลกของเรา โลกของเขาไม่ให้เราอยู่

บอกว่าให้ลืม บอกไม่ให้จำ

เขาทำได้เราก็ทำได้ อย่าเสียเวลาไปทนรักเขา

คงมีคนดี มีสักคนที่ยอม

ยกโลกส่วนตัวเขาให้เรา ที่ไม่ปล่อยให้เราเหงาใจ

Oh, baby I’m in love with you

หยิกตัวเองให้ตื่นเสียที ผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา

Oh, baby would you be my boo.

กลับคืนมาสู่โลกของเรา โลกของเขาไม่ให้เราอยู่

Oh, baby I’m in love with you

หยิกตัวเองให้ตื่นเสียที ผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา

Oh, baby would you be my boo.

กลับคืนมาสู่โลกของเรา โลกของเขาไม่ให้เราอยู่

(Oh, baby I’m in love with you

หยิกตัวเองให้ตื่นเสียที ผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา

Oh, baby would you be my boo.

กลับคืนมาสู่โลกของเรา โลกของเขาไม่ให้เราอยู่)

ไม่ได้ร้องขอแต่แค่อยากจะบอกความจริงที่เธอนั้นได้ทำ

ก็ตัวฉันไม่ได้โกรธหรือจะโทษว่าเธอนะทิ้งฉันไป

If you wanna go I let you go that’s fine

ถึงจะรักเธอมากเท่าไรแต่วันนี้ฉันคงต้องตัดใจ

จะจดจำเวลาดีๆ ที่เราเคยมีด้วยกัน

จะจำไว้ว่าครั้งหนึ่ง I use to be your number one

ฉันเคยคิดว่าเธอกับฉันจะรักกันไปจนตาย

แต่คนต้องตื่นจากฝันเพราะวันนี้ฉันต้อง say goodbye

รวมผลงานเพลง นักร้อง จี-ทเวนตี้

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คนละมุมโลก

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนล่าฝัน – คาราบาว เพลงใหม่ล่าสุด

คอร์ดกีต้า เพลง คนล่าฝัน

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนล่าฝัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

คนล่าฝัน – คาราบาว

ดนตรี : / E F#m / D E / ( 2 ครั้ง )/ E F#m / E A /


 
แสงตะวั
A
นเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอ
D
บฟ้า มีเว
A
ลาให้คนเราอีกม
E
ากมาย

 
พาชีวิ
A
ตก้าวไปสู่ยังจุ
D
ดหมาย ถึงเสี่ยงเ
A
ป็นเสี่ยงตา
E
ยก็น่าล
A
อง

 
มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยว
D
หากิน ไปยัง
A
ถิ่นแดนไกลสุดสาย
E
ตา

 
เหมือนย้ำเตื
A
อนว่าชีวิตล้วนเ
D
กิดมา แสวง
A
หาต่อ
E
สู้และดิ้น
A
รน


 
โอ้ชี
A
วิตมีอะไรตั้งเย
D
อะแยะ มีเกิด
A
แก่เจ็บตายคล้ายคล้าย
E
กัน

 
แต่สิ่ง
A
ที่มีไม่เหมือนคือคว
D
ามฝัน อยู่ที่ใ
A
ครจะล่า
E
มันให้อ
A
ยู่มือ


 
คนเป็น
A
คนย่อมปะปนด้วยชั่
D
วดี ในศักดิ์
A
ศรีมีทั้งจนและร่ำร
E
วย

 
มีความ
A
รักเป็นเรื่องราวอัน
D
สดสวย ความผิดห
A
วังเป็นแค่เรื่
E
องธรรม
A
ดา

 
ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขว
D
างหน้า ข้ามไปเ
A
ถิดไขว่คว้าความใฝ่
E
ฝัน

 
มีชีวิ
A
ตเกิดมาแค่ ค
D
รั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อย
A
มันซังกะต
E
ายไปวั
A
นวัน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E F#m / D E / ( 2 ครั้ง )/ E F#m / E A /


 
แม้ใน
A
ข้างคืนเดือนดาวอัน
D
มืดมิด ยังมี
A
สิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉ
E
าย

 
ดุจแสงเที
A
ยนนำทางสว่
D
างไกล ดุจหิ่งห้
A
อยพร่างพร
E
ายในค่ำคื
A

 
ยืนเดียวดายในความกลัวหลอก
D
ตัวเอง เท่ากับเ
A
ร่งรัดไปสู่ความล้
E
มเหลว

 
ยังมิ
A
ทันได้ลงมือทำดี
D
เลว กลับถูกเป
A
ลวไฟความก
E
ลัวเผาตัวต
A


( ซ้ำ * )


 
แผ่นฟ้า
A
กว้าง เขาสูงใหญ่ยังเ
D
คยข้าม ฝันงดง
A
ามถามหน่อยเคยข้ามไ
E
หม

 
ไปยัง
A
ฝั่งที่ตั้งฝันอันแ
D
สนไกล แต่สุด
A
ท้ายก็ได้
E
ฝันนั้นมาคร
A
อง

 
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคน
D
ล่าฝัน มีราง
A
วัลฝันใฝ่ให้ใฝ่
E
ฝัน

 
มีชีวิ
A
ตเกิดมาแค่ ค
D
รั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อย
A
มันซังกะต
E
ายไปวั
A
นวัน


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / E F#m / D E / ( 2 ครั้ง )/ E F#m / E A /


 
แสงตะวั
A
นเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอ
D
บฟ้า มีเว
A
ลาให้คนเราอีกม
E
ากมาย

 
พาชีวิ
A
ตก้าวไปสู่ยังจุ
D
ดหมาย ถึงเสี่ยงเ
A
ป็นเสี่ยงตา
E
ยก็น่าล
A
อง

 
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคน
D
ล่าฝัน มีราง
A
วัลฝันใฝ่ให้ใฝ่
E
ฝัน

 
มีชีวิ
A
ตเกิดมาแค่ ค
D
รั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อย
A
มันซังกะต
E
ายไปวั
A
นวัน


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / E F#m / D E / ( 2 ครั้ง )/ E F#m / E A /

ศิลปิน โดย คาราบาว

มิวสิควีดีโอ เพลง คนล่าฝัน

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนลืมตัว – ผ่องศรี วรนุช เพลงเพราะๆ

คอร์ดกีต้าร์ เพลง คนลืมตัว

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนลืมตัว

คนลืมตัว – ผ่องศรี วรนุช

ดนตรี 3 Bars..2…
3….ข้าเจ้าถูกลวงมาขายตัว
เป็นหญิงคนชั่ว
หลงเมามัว ในเมืองกรุง
หวังจะนุ่งผ้าไหม
หวังจะใส่ส้นสูง
หวังจะเด่นเป็นดาวเมืองกรุง
ดาวเมืองกรุง จึงป่นปี้
..ข้าเจ้าไม่ควรเชื่อน้ำคำ
จึงต้องครวญคร่ำ
ช้ำระกำยามราตรี
ไม่รักเกียรติผู้หญิง
ไม่คิดหยิ่งศักดิ์ศรี
จึงต้องเสียพรหม-จารี
พรหม-จารี น่าเสียใจ
..ต้องร้องไห้ อยู่ทุกคืน
ไม่กล้าขัดขืนคำว่าสดชื่นหาไม่ได้
โอย ร่างกายร่างกายเสียไป
เพราะมือชาย
ทำลายจนตายแล้วหนอ
..พี่ข้าก็คงต้องช้ำใจ
ที่หลงรักใคร่หลงเอาใจทุกเวลา
ข้าตาบอดไม่เห็น
หวังจะเด่นเฟื่องฟ้า
จึงตกเป็นเหยื่อฝูงแมงดา
ฝูงแมงดา ข้าช้ำใจ
ดนตรี 7 Bars..5…6…
7….พี่ข้าก็คงต้องช้ำใจ
ที่หลงรักใคร่หลงเอาใจทุกเวลา
ข้าตาบอดไม่เห็น
หวังจะเด่นเฟื่องฟ้า
จึงตกเป็นเหยื่อฝูงแมงดา
ฝูงแมงดา ข้าช้ำใจ…

ผลงานเพลง ของ ผ่องศรี วรนุช

ฟังเพลง mp3 คนลืมตัว

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละเบอร์ – ดัง พันกร บุณยะจินดา เพลงใหม่

คอร์ด เพลง คนละเบอร์

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละเบอร์

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

คนละเบอร์ – ดัง พันกร บุณยะจินดา

ดนตรี : / Bm G / D A / ( 2 ครั้ง )


Bm
รู้ทั้งรู้ว่า
G
ของของใคร
A
ก็ยังใส่ไม่
D
มียั้ง
G
เกิดก็ช้า เป็น
Em
คนมาทีหลัง
F#sus4
แล้วก็ยังไม่
F#
อาย

Bm
ทำอะไรต้อง
G
ทำเหมือนฉัน
A
ไม่รำคาญตัว
D
เองหรือไง
G
อยากได้เขา บัง
Em
เอิญไม่เอาไหน ไร้
A
ปัญญา


พูดตรง
G
ตรงว่า
A
แกไม่
Bm
มีวัน เขาก็
G
มองแก
A
แค่ผ่าน
D
ผ่าน รู้ตัวเถอะ
Em
นะ ไม่มีความ
A
หมาย


** 
D
ไม่เห็นต้องลด
Em
ตัวลงไปแคร์ ฉัน
F#m
มองว่าแกน่ะ
Bm
ห่างชั้น

แค่
Em
ปล่อยให้ฝัน ให้
F#
เด็กเมื่อวานซืน
Bm
พอได้ใจ

Am
  ไหน
D
ดีกว่า
G
ฉันยังไงพูด
A
มาซิ ถ้าไม่
F#m
มีช่วยรู้
Bm
ไว้

สู้
Em
ไปก็ช้ำ ขอให้แกจำใส่
Gm
หัวใจ มันคนละเบอร์


ดนตรี : / Bm G / D A / ( 2 ครั้ง )


Bm
คิดว่ารู้สึก
G
ดีก็เอา
A
เช็ดหัวเข่าตระ
D
เตรียมไว้
G
อีกไม่ช้า แก
Em
คงจะได้ใช้
F#sus4
ใช้มันรองน้ำ
F#
ตา

Bm
คิดว่าเขาชอบ
G
แกใช่มั้ย
A
คิดอะไรบวก
D
ดีนี่นา
G
คนอย่างเขา ใคร
Em
ดีเข้ามาหา ก็
A
ดีไป


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Bm F# / A E / Em / A /


D
ไม่เห็นต้องลด
Em
ตัวลงไปแคร์ ฉัน
F#m
มองว่าแกน่ะ
Bm
ต่ำชั้น

เลียน
Em
แบบเท่านั้น แค่
F#
เด็กที่มันอยาก
Bm
เป็นผู้ใหญ่

Am
  ไหน
D
ดีกว่า
G
ฉันยังไงพูด
A
มาซิ ถ้าไม่
F#m
มีช่วยชิด
Bm
ซ้าย

สู้
Em
ไปก็ช้ำ ขอให้แกจำใส่
Gm
หัวใจ มันคนละเบอร์


ดนตรี : / Bm G / D A / ( 2 ครั้ง )

รวมผลงานเพลง โดย ดัง พันกร บุณยะจินดา

Related Posts

ฟังเพลงฟรี คนละเบอร์

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละชั้น – Jaonaay เพลงฮิต

คอร์ดกีต้าร เพลง คนละชั้น

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละชั้น

คนละชั้น – Jaonaay

นั่งมองดูตัวเราเอง นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
ฟังแต่เพลง คนข้างล่างทุกวัน
ได้แต่แหงนมองไปวันๆ ก็รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
ที่เธอนั้นจะมองเห็นกันซักที
เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่ อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ
ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
ทำได้ แค่เพียง นั่งฝัน ว่าเธอ จะมองคน อย่างฉัน
และคิดไปไกลว่าสักวัน ที่สองเราได้รักกัน
แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง
เพราะความจริงเธอนะ อยู่บนนั้น
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้
อยากขอให้มีแค่ซักวัน ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
และฝันก็คงได้กลายเป็นจริง
เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่ อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ
ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
อยู่ตรงนั้นเธอ Have Fun หรือเปล่า
หรือที่จริงแล้วมันเงียบเหงาว่างเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้น ลดลงมา
ลดชั้นลงมาอยู่ใกล้กันซักที
ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
ก็เรานั้น มันคนละชั้น จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น ได้แต่แหงน มองขึ้นไป
ให้เธออยู่บนนั้น (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
ก็ทำได้แค่ฝัน (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
(ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น) อยากให้เธอมองมาซักที

เจ้าของผลงานเพลง โดย Jaonaay

ฟังเพลง online คนละชั้น

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนลืมช้า – โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี คอร์ด

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนลืมช้า

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนลืมช้า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

คนลืมช้า – โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี

ดนตรี : / C G / Am D G / C Bm / Am D /


ถ้า
G
ถามว่ายังคงโก
D
รธไหม
Em
ตอบเธอได้ว่าไ
D
ม่มี เ
C
นิ่นนานจน
Bm
วันนี้  
Am
ตั้งแต่เธอทิ้งไ
D

G
แต่ที่หลบไม่พ
D
บเจอ ไม่อยาก
Em
คุยกับเธอเพรา
G7
ะยังไม่มั่นใ
C
จ ว่าอ
Bm
ยู่ใกล้ใกล้ได้โ
Am
ดยไม่มีน้ำ
D
ตา

ไม่
G
รู้ทำไมเป็นอย่
D
างนี้
Em
ยังคงคิดว่า
Bm
มีเรา 
C
จดจำทุกเ
Bm
รื่องราว เ
Am
หมือนเพิ่งผ่านพ้น
D
มา

G
คนที่เคยความ
D
จำไม่ดี กลับยัง
Em
จำแต่เธอค
G7
นนี้ชัดเจนยิ่งก
C
ว่า แม้อยา
D
กลืมเท่าใ
G


ไม่โทษที่เ
C
ธอทิ้ง จริง
D
จริงนะ
G
คนไ
D
ม่รักก็ต้
Em
องไป ไ
C
ม่ได้เกลียดไม่โ
Am
กรธใครใครสาบ
D
าน


** 
แค่เกลียดตัวเองที่ลื
G
มช้า มัน
Bm
ลืมช้า เก่งแต่
Em
จำอะไรบ้า
D
บอ

ยัง
C
อยู่กับคำว่า
Bm
เฝ้ารอ ยัง
Am
จำว่าเคยรักใ
D
คร

อยู่กับช่
G
วงเวลา ที่
B
รู้ว่าเอากลับ
Em
มาไม่ไ
D
ด้

เหมือนมันยัง
C
จำติด คิดว่าคง
Bm
ลืมง่าย แต่
Am
ทำอย่างไรก็ไ
D
ม่อาจลืม


ดนตรี : / Cm / G D /


ไม่
G
รู้ทำไมเป็นอย่
D
างนี้
Em
ยังคงคิดว่า
Bm
มีเรา 
C
จดจำทุกเ
Bm
รื่องราว เ
Am
หมือนเพิ่งผ่านพ้น
D
มา

G
คนที่เคยความ
D
จำไม่ดี กลับยัง
Em
จำแต่เธอค
G7
นนี้ชัดเจนยิ่งก
C
ว่า แม้อยา
D
กลืมเท่าใ
G


( ซ้ำ * , ** )


C
บางอ
D
ย่างคนเราฝั
Bm
งใจ ไม่
Em
เท่ากัน
Am
เธอเป็นคนที่ทิ้งกันไป
D
เธอคงลืมง่ายง่ายไม่นานอย่างฉัน


แค่เกลียดตัวเองที่
G
ลืมช้า มัน
Bm
ลืมช้า จด
Em
จำอะไรบ้า
D
บอ

คนไม่
C
รักก็ยังตั้ง
Bm
หน้ารอ ไ
Am
ม่รู้ จะ
Bm
เอา อะ
C
ไร  
D
 

อยู่กับช่
G
วงเวลา ที่
B
รู้ว่าเอากลับ
Em
มา ไม่ไ
D
ด้

เหมือนมันยัง
C
จำติด คิดว่าคง
Bm
ลืมง่าย นี่
Am
นานเท่าไร ก็
D
ไม่อาจ
G
ลืม

A
สิ่งอื่นดีดีที่ควร
C
จำไว้ กลับไม่
G
จำ 
A
แต่คนบางคนที่ทำให้
C
ช้ำ ก็ไม่ย
G
อมลืม

ศิลปิน นักร้อง โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี

ฟังเพลงสด คนลืมช้า

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละที-คนละที – ชัวร์ ชะชะช่า เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อร้อง เพลง คนละที-คนละที

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คนละที-คนละที

คนละที-คนละที – ชัวร์ ชะชะช่า

(หญิง)..ทีเธอ ฉันไม่ว่า
ทีฉันแล้วเธออย่าโวย
อย่ามาโอดโอย
อย่ามาโวย ให้น่าอดสู
ผลัดกัน คนละที
ก็สมกันดี โก้หรู
ชาวบ้าน เขาจะได้รู้
ก็เธอซู่ซ่า ก่อนทำไม
ทีเธอ นั้นทำได้ ทีฉัน ก็ทำบ้างซี
ก็เธอดู๋ดี๋ ทำจู๋จี๋ ช่างทำสะใจ
ไม่ให้ เกียรติกัน
ก็แล้วเป็นแฟน กันทำไม
เหมือนฉัน เป็นหลักตอไม้
อี๋อ๋อคลอกัน ต่อหน้าต่อตา
..ดนตรี…
เธอ ทำได้ ควงเย้ยกันหน้าชื่น
ฉันเห็น ฉันทนขมขื่น
เธอกลับรื่นเริง ซาบซ่า
ไม่เกรงใจกัน
เหมือนฉันไม่มี น้ำยา
พอฉันควงคนเท่ห์กว่า
เธออย่าโวยวาย คนละที.
ทีเธอ นั้นทำได้
ทีฉัน ล่ะกระทำเธอโวย
อย่ามาโอดโอย
อย่ามาโวย ให้น่าบัดสี
อย่ามา ทำเสียง
เหมือนเสียงแตร วงดนตรี
หากแม้ ไม่เข็ดคราวนี้
จะเย้ยจะควง ไม่ซ้ำหน้าเลย
(ชาย)..ทีเธอ ฉันไม่ว่า
ทีฉัน แล้วเธออย่าโวย
อย่ามา โอดโอย
โห่ให้โหย ให้มันหนวกหู
ผลัดกัน คนละที
ก็สมกันดี โฉมตรู
ชาวบ้าน เขาจะได้รู้
ก็เธอซู่ซ่า ก่อนทำไม
ทีเธอ นั้นทำได้ ทีฉัน ก็ทำบ้างซี
ก็เธอ ดู๋ดี๋ ทำจู๋จี๋ ทำได้สะใจ
ไม่ให้ เกียรติกัน
ก็แล้วเป็นแฟน กันทำไม
เหมือนฉัน เป็นหลักตอไม้
อี๋อ๋อผู้ชาย ต่อหน้าต่อตา
..ดนตรี…
เธอ ทำได้ ควงเย้ยกันหน้าชื่น
ฉันเห็น ฉันทนขมขื่น
เธอกลับรื่นเริง ซาบซ่า
ไม่เกรงใจกัน
เหมือนฉันไม่มี น้ำยา
พอควง หญิงที่งามกว่า
เธออย่าโวยวาย คนละที.
ทีเธอ นั้นทำได้
ทีฉัน กระทำเธอโวย
อย่ามา โอดโอย
โห่ให้โหย กระซิกกระซี้
อย่ามา ทำเสียง
เหมือนเสียงแตร วงดนตรี
หากแม้ ไม่เข็ดคราวนี้
จะตีให้หนำ ให้หมดแรงเลย

รวมผลงานเพลง นักร้อง ชัวร์ ชะชะช่า

มิวสิควีดีโอ เพลง คนละที-คนละที