คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ชื่นสุข – กรมประชาสัมพันธ์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชื่นสุข

ชื่นสุข – กรมประชาสัมพันธ์

..ดนตรี.6.Bars.4..5..
6..ชื่น สุข ใจ
.สุขใด หามี เทียมได้
.ขวัญ ดวงใจอยู่ เคียงคง
.ด้วย บุญเรา
.ได้ทำไว้เดิม เสริมส่ง
.รัก เราคง ยง ยั่งยืน
.อยู่เชย ชิดชู
.ดังอยู่ใน วิมาน
.สพรัก ฟ้าประทาน
.รักมั่น ปานจะกลืน
.คู่ ชีวี ร่วมรักฤดี เริงรื่น
.ทุก วันคืน ชื่น สุขครัน

ดนตรี.8.Bars..6..7.
8..ชื่น สุข ใจ
.สุขใด หามี เทียมเท่า
.เหมือน ยามเราอยู่ เคียงกัน
.ฝาก ดวงใจ
.เปี่ยมความรักใน เธอมั่น
.หา มีวัน กลาย กลับคืน
.เปรียบดัง แสงทอง
.คงส่อง ใน นภา
.ฝากรัก ขวัญตา
.รัก..มั่น ปาน จะกลืน
.คู่ ชีวี ร่วมรักฤดี เริงรื่น
.ทุก วันคืน ชื่น สุขเอย

เจ้าของผลงานเพลง ของ กรมประชาสัมพันธ์

ฟังเพลง mp3 ชื่นสุข