เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จันทร์ดียังรอ – กุสุมา มณีกาญจน์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์ดียังรอ

จันทร์ดียังรอ – กุสุมา มณีกาญจน์

ดนตรี
ได้ยิน เพลงร้อง
ข่าวว่าจั๋นฟอง
หนีเมืองพะเยาว์เข้าสู่เมืองกรุง
ลืมป้า ลืมลุง
จั๋นฟองเปิ้นมุ่ง
ไปเป๋นดาวรุ่ง อยู่แดนวิไล
จั๋นฟอง เปิ้นหนี
ยังเหลือจันดี
ที่ยังรอคอย อ้ายอยู่แม่ใจ
ห่วงคน ห่างไกล
น้องคนอยู่ใกล้
บ่เกยหันใจ๋เลยหนอคนดี
จั๋นฟอง คงตรม
จันดียังพร้อม
จะยอมซับ น้ำตาพี่
ต่อแต่ ไปนี้
อย่าช้ำชีวี ยังมีจันดี
ที่ยังหมายปอง
จันดี รอชาย
บ่เกย ทำร้าย
น้ำใจของชายเกยฮักจั๋นฟอง
เพื่อนกั๋น กับน้อง
พรากฮักจั๋นฟอง
จันดีอี่น้อง ยังรอป้อจาย
ดนตรี
ได้ยิน เพลงร้อง
ข่าวว่าจั๋นฟอง
หนีเมืองพะเยาว์เข้าสู่เมืองกรุง
ลืมป้า ลืมลุง
จั๋นฟองเปิ้นมุ่ง
ไปเป๋นดาวรุ่งอยู่แดนวิไล

จั๋นฟอง เปิ้นหนี
ยังเหลือจันดี
ที่ยังรอคอยอ้ายอยู่แม่จัน
ห่วงคน ห่างไกล
น้องคนอยู่ใกล้
บ่เกยหันใจ๋เลยหนอคนดี
จั๋นฟอง คงตรม
จันดียังพร้อม
จะยอมซับ น้ำตาพี่
ต่อแต่ไปนี้
อย่าช้ำชีวี ยังมีจันดี
ที่ยังหมายปอง
จันดี รอชาย
บ่เกย ทำร้าย
น้ำใจของชายเกยฮักจั๋นฟอง
เพื่อนกั๋น กับน้อง
พรากฮักจั๋นฟอง
จันดีอี่น้อง ยังรอป้อจาย..

ผลงานเพลง โดย กุสุมา มณีกาญจน์

ฟังเพลงฟรี จันทร์ดียังรอ