คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดอกไม้เมืองกรุง – กุ้ง กิตติคุณ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้เมืองกรุง

ดอกไม้เมืองกรุง – กุ้ง กิตติคุณ

ดนตรี…………..
…เปล่งปลั่ง เหมือนดัง
ดอกไม้ แรกบาน
สวยตระการ
เปรียบหวานปาน
ผึ้งหวาน เดือนห้า
กลิ่นเจ้า อบอวล
เนื้อนวล ยวนยั่วอุรา
เหมือนองค์ อุมา
เหมือน นางฟ้า วาสิฏฐี
ช่างอ่อนละมุนละไมหนักหนา
ทั้งวาจาเสกสรรมา
ไพเราะ เหลือที่
จริต จรรยา โสภา ทุกท่าเทพี
สมเป็น สตรี
โสภี เวียงฟ้า เมือง อินทร์
ดอกไม้ ใต้ฟ้า เมือง ไทย
หอมไปไกล จูงจิตใจ ภุมริน
หวัง ภิรมย์ หวัง ชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้น แล้ว บิน ไกล
อย่าเปรียบ ฉันเป็นเช่น ภุมริน
หวัง ร่อนบิน
ดื่มหวานกิน สิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกิน ความหวาน
รักนาน จนสิ้นลมไป
รักจริงร่วมใจ
รักเดียว ดอกไม้ เมือง กรุง
..ดอกไม้ ใต้ฟ้า เมือง ไทย
หอมไปไกล จูงจิตใจ ภุมริน
หวัง ภิรมย์ หวัง ชมกลิ่น
ภมรกิน สิ้น แล้ว บิน ไกล
อย่าเปรียบ ฉันเป็นเช่น ภุมริน
หวัง ร่อนบิน
ดื่มหวานกิน สิ้นแล้ว ลืมได้
ดื่มกิน ความหวาน
รักนาน จนสิ้นลมไป
รักจริง ร่วมใจ
รักเดียว ดอกไม้ เมือง กรุง

เจ้าของผลงานเพลง ของ กุ้ง กิตติคุณ

ฟังเพลงออนไลน์ ดอกไม้เมืองกรุง