เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ – กู๊ด เซพเทมเบอร์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักเธอ – กู๊ด เซพเทมเบอร์

ดนตรี : / Cmaj7 / Fmaj7 G / Cmaj7 / Fmaj7 G / Am7 / Fmaj7 G / Cmaj7 / Fmaj7 /


Cmaj7
ก็เพราะฉันเ
Fmaj7
องนั้นยังไม่แน่ใจ
Cmaj7
ก็เพราะฉัน
Fmaj7
อายถ้าเธอจะรู้
Am7
ก็ได้แต่เ
G
พียงเฝ้ามองเธอ
F
อยู่


Cmaj7
บ่อยครั้งที่
Fmaj7
เธอต้องการจะฟัง
Cmaj7
แต่ว่าฉันเอ
Fmaj7
งยังต้องการจะเก็บไ
Am
ว้   บ
AmM7
อกเธอวัน
Dm7
นั้นมันอาจเร็ว
G
ไป


** 
จะบอกเธอวัน
Cmaj7
นี้ ให้เธอฟั
Fmaj7
ง     
G
 
Cmaj7
หวังว่าไม่ช้าเกิน
Fmaj7
ไป    
G
 

จะบอกเธอวัน
Am7
นี้ เพราะมั่น
F
ใจ 
G
ฉันรักเธอ


ดนตรี : / Cmaj7 / Fmaj7 /


Cmaj7
ก็เพราะฉันเ
Fmaj7
องไม่เคยมีใคร
Cmaj7
ก็เพราะไม่เ
Fmaj7
คยได้เจอใครอย่าง
Am7
นี้ อยากจะกลั่นก
G
รองหัวใจให้
F
ดี


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Cmaj7 /


Am
ถึงแม้จะ
G
ช้า แต่ฉั
F
นไม่เคย
G
ลืม 
Am
ยังเก็บเอา
G
ไว้ทุกเว
F
ลา

Dm
อยากให้
Em
เธอได้เ
F
ห็นคุณค่า
Dm
เมื่อเวลาที่บอกกับเ
G
ธอ


ดนตรี : / Cmaj7 / Fmaj7 G / Cmaj7 / Fmaj7 G / Am7 / Fmaj7 G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Cmaj7 / Asus4 A /


จะบอกเธอวัน
Dmaj7
นี้ ให้เธอฟั
Gmaj7
ง     
A
 
Dmaj7
หวังว่าไม่ช้าเกิน
Gmaj7
ไป    
A
 

จะบอกเธอวัน
Bm7
นี้ เพราะมั่น
G
ใจ 
A
 

จะบอกเธอวัน
Dmaj7
นี้ ให้เธอฟั
Gmaj7
ง     
A
 
Dmaj7
หวังว่าไม่ช้าเกิน
Gmaj7
ไป    
A
 

จะบอกเธอวัน
Bm7
นี้ เพราะมั่น
G
ใจ 
A
ฉันรักเธอ

ศิลปิน นักร้อง กู๊ด เซพเทมเบอร์

ฟังเพลง mp3 ฉันรักเธอ