เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ตลุงลำนำ – ขับร้องหมู่ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตลุงลำนำ

ตลุงลำนำ – ขับร้องหมู่

ช.ชื่นอารมณ์.หวังชมอะไร
.จะให้สุขใจ.ต้องมีเสียงเพลง
…ดนตรี.2.Bars.1…
2..ญ.กล่อมดวงมาลย์
.สำราญครื้นเครง
.ร่วมกันบรรเลง.ขับเพลงลำนำ
..ดนตรี.2.Bars.1…
2..ญ.เชิญซิเชิญมา.
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.เชิญมาร่ายรำ
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่าเริงระบำ
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่ายรำพร้อมกัน
ช.ในเพลงตลุง
ญ.ถึงไกลแสนไกล
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เหนือใต้ผูกพัน.
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เกิดชาติเดียวกัน
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.ร่วมกันร้องรำ
ช.ในจังหวะตลุง
..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4.ช.ถ้ามีนางไว้เคียงข้างกาย
จะเป็นจะตายก็จะยอมน้องเอย
..ดนตรี.2.Bars.1…
2.ญ.ปากชายใต้ แม้ใครไม่เคย
เชื่อคำชื่นเชยต้องเลยระกำ
..ดนตรี.2.Bars.1…
2.ญ.เชิญซิเชิญมา
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.เชิญมาร่ายรำ
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่าเริงระบำ
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่ายรำพร้อมกัน
ช.ในเพลงตลุง
ญ.ถึงไกลแสนไกล
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เหนือใต้ผูกพัน
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เกิดชาติเดียวกัน
ช.เราไทนด้วยกัน
ญ.ร่วมกันร้องรำ
ช.ในจังหวะตลุง
….ดนตรี.4.Bars.2…3…
4.ช.ปากชาวใต้
.หวานในหวานนอก
.กลัวแม่สาวบางกอก
.ล่อหลอกให้ช้ำใจ
.ดนตรี.2.Bars.1…
2.ญ.หากจริงจัง
.เหมือนดังว่าไว้
.ก็จัดผู้ใหญ่สู่ขอสมคำ

…ดนตรี.2.Bars.1…
2.ญ.เชิญซิเชิญมา
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.เชิญมาร่ายรำ
ช.เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่าเริงระบำ
ชเชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่ายรำพร้อมกัน
ช.ในเพลงตลุง
ญ.ถึงไกลแสนไกล
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เหนือใต้ผูกพัน
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.เกิดชาติเดียวกัน
ช.เราไทยด้วยกัน
ญ.ร่วมกันร้องรำ
ช.ในจังหวะตลุง

รวมผลงานเพลง นักร้อง ขับร้องหมู่

ฟังเพลง ออนไลน์ ตลุงลำนำ