คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จนนาง – ครูเอื้อ-ชวลี เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จนนาง

จนนาง – ครูเอื้อ-ชวลี

..ดนตรี.4.Bars..2..3…
4.ญ.ยามเย็น.ตะวันเลือนลา
.กลิ่นหอม.ผกา
.เคล้ามากับลมชื่นชูใจ
.ข้านี้.แสนสุขฤทัย
.มองทางไหน.เพลินใจ
.เมื่อใกล้สิ้นแสง.ระวี
.จากไกล.เสียดายเหลือที่
ช.จากไป.หนอแต่.ราตรี
.พรุ่งนี้.สุรีย์.ก็มา..
..ดนตรี.4.Bars.2..3..
4.ญ.บัวบาน.เกลื่อนธาร.งามตา
.ภมร.ว่อนมา.เคล้ากินเกสร
.แล้วลาไกล
ช.แต่.บัวของนาง.วิไล
.ผึ้งชมสม.ดังใจ
.ก็คง.ไม่ไป.ไกลบัว
ญ.ปากเอ่ย.เฉลยพจน์ชั่ว
.ปากใคร.หนอไม่.เจียมตัว
ช.เมามัว.เพราะบัว.เจ้าเอย..
..ดนตรี.4.Bars..2..3..
4.ช.นง.รามช่างงาม.หนักหนา
.ผ่องพักตร์.โสภา
.เจ้างามยิ่งกว่า.ดวงจันทร์
.ยิ่งคิด.ยิ่งพิศ.ยิ่งพรั่น
.พะวง.หลงผูกพัน
.แจ่มจันทร์.พี่ฝาก.หทัย
ญ.เทพเอ๋ย.ขอดลใจให้
.คนที่คิดผิด.นั้นไซร้
.กลับใจ.กลับไป.เถิดเอย..

..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4.ญ.จอมชาย.เหตุใด.จนนาง
.รูปทรง.สำอางค์
.ทุกอย่าง.อยู่ที่.เลือกหา
.ใฝ่รัก.เพชรราน.ไร้ค่า
.ช่างไม่สม.ศักดา
.ที่เป็น.ยอดชาย.จอม.คน
.เหตุใด.ถึงได้.แสนจน
ช.พี่จน.เพราะว่า.กมล
.จอมคน.นี้รัก.เจ้าเอย..

เจ้าของผลงานเพลง ของ ครูเอื้อ-ชวลี

ฟังเพลงใหม่ จนนาง