คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จันทร์ฉาย – คาราบาว เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์ฉาย

จันทร์ฉาย – คาราบาว

(คู่)(จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง)
(เอาแหวนทองแดง)
(ช้างม้าคืนไป)
(ได้โปรดขอจงเห็นใจ)
(นาล่มผืนดินแตกลาย)
(ฝนจงโปรยปราย)
(จันทร์ฉายจงช่วยที)
อีสานร้าวรานจิต
ยิ่งคิดยิ่งปวดดวงใจ
ลูกหลานทิ้งบ้านเข้าเมือง
รุ่งเรืองแสงสีวิไล
ต่างคนดั้นด้นฟันฝ่า
มุ่งแสวงหาเยียวยาชีวิตไป
ปล่อยพ่อแม่ทิ้งให้แกคอยเฝ้า
(คู่)(ปล่อยพ่อแม่ทิ้งให้แกคอยเฝ้า)
อีสานบ้านเฮา
เงียบเหงาวังเวง
(คู่)(จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง)
(เอาแหวนทองแดง)
(ช้างม้าคืนไป)
(ได้โปรดขอจงเห็นใจ)
(นาล่มผืนดินแตกลาย)
(ฝนจงโปรยปราย)
(จันทร์ฉายจงช่วยที)
ไม่มีใครให้คำตอบ
รับผิดชอบช่วยตอบปัญหา
อีสานยังฝันเลื่อนลอย
ยังเฝ้าคอยผู้แทนคนกล้า
เนิ่นนานหลายวันเดือนปีผ่าน
ยังอยู่อย่างนั้นผู้แทนไม่เห็นมา
มัวแต่แก่งแย่งกันเป็นใหญ่
(คู่)(มัวแต่แก่งแย่งกันเป็นใหญ่)
ก็แล้วเมื่อไหร่
บ้านเมืองจะพัฒนา
(คู่)(จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง)
(เอาแหวนทองแดง)
(ช้างม้าคืนไป)
(ได้โปรดขอจงเห็นใจ)
(นาล่มผืนดินแตกลาย)
(ฝนจงโปรยปราย)
(จันทร์ฉายจงช่วยที..Solo)
พึ่งตนเอง ยังดีกว่า
สมัชชาของเราคนจน
ย่ำบนหนทางยาวไกล
มุ่งไปไม่เคยพร่ำบ่น
รวมพลังอีสานรักถิ่น
รักพื้นแผ่นดิน
แห้งแล้งดิ้นรน
ทวงผู้แทนให้กลับไปแก้ไข
(ทวงผู้แทนให้กลับไปแก้ไข)
ให้พระจันทร์เฉิดฉาย
รับรู้จากเบื้องบน
(คู่)(จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง)
(เอาแหวนทองแดง)
(ช้างม้าคืนไป)
(ได้โปรดขอจงเห็นใจ)
(นาล่มผืนดินแตกลาย)
(ฝนจงโปรยปราย)
(จันทร์ฉายจงช่วยที)
(จันทร์เอ๋ยพระจันทร์แจ่มแจ้ง)
(เอาแหวนทองแดง)
(ช้างม้าคืนไป)
(ได้โปรดขอจงเห็นใจ)
(นาล่มผืนดินแตกลาย)
(ฝนจงโปรยปราย)
(จันทร์ฉายจง.ช่วย.ที..)

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง คาราบาว

ฟังเพลง mp3 จันทร์ฉาย