คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดอนเจดีย์ – คาราบาว เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์ – คาราบาว

ดอน เจ ดีย์
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
ดอน เจดีย์ เป็นปู-ชนีย์สถาน
ดินแดนตำนาน
ขององค์ราชัน พระ นเรศวร
หนอง สา หร่าย
ตำบล ยุท-ธหัตถี
ทรงกำไทยเหนือไพรี
นำทัพไทย แผ่นดินกลับคืน
ดอน เจ ดีย์
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
ดอน เจดีย์
เป็นองค์ สักขีพยาน
อันชาว ไทยแต่โบราณ
คือชายชาญ ทหารกล้า
กู้ เอกราช
สร้างชาติ อธิป-ไตย
เพื่อลูก เพื่อหลานสืบไป
เพื่อคนไทย ทุกๆคน
ประ วัติ ศาสตร์
เอกราช ของชนชาติไทย
ได้มา ด้วยหยาดเหงื่อไคล
ด้วยเลือดเนื้อ
ไปแลก กับเหล็ก
เอาช้าง ไปชนกับช้าง
อย่างองค์ พระ นเรศวร
ทรงช้าง นำหน้าขบวน
แหกหลาวแหลนทวน
ประชิดข้าศึก
ง้าว ที่เงื้อสุดแรง
ฟันลง เพื่อความเป็นไทย
พระนเร ศวรมีชัย
เราคนไทย มีแผ่นดินอยู่
ดอน เจดีย์
สักขีของความเป็นไทย
ลูกหลาน ได้จำใส่ใจ
บรรพบุรุษไทย ผู้ควรเทิดทูน
ขอน้อมเกล้า แด่องค์ สมเด็จ
พระนเร ศวร มหาราช
ในสงคราม ประวัติศาสตร์
ของการกู้ชาติ ณ ดอนเจดีย์
ดอน เจ ดีย์
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
ดอน เจ ดีย์
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์

เจ้าของผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลงใหม่ ดอนเจดีย์