เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ด่านเกวียน – คาราบาว เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด่านเกวียน

ด่านเกวียน – คาราบาว

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
บรรทุกเต็มบ่ามีดินเต็มเกวียน
เกวียนมันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
เดินไปไกลไปหาดินดิบ
หยิบเอามาปั้นเป็นหม้อต้มแกง
เอ๊ย ปั้นหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
บรรทุกเต็มบ่ามีฟืนเต็มเกวียน
เกวียนมันเดินซํ้าวันซํ้าโค้ง
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
เดินไปไกลไปหาฟืนแห้ง
มาสุมไฟแรงเข้าหม้อต้มแกง
เอ๊ย เข้าหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย

ขึ้นหม้อดินเอาไว้หุงข้าว
(หุงไว้เปล่าๆ ใส่นํ้าตาลเมา)
ขึ้นเป็นครกใส่โขลกปลาร้า
(โอ่งธรรมดาใส่นํ้าท่าอาบกิน)
เอาดินแห้งแล้งแปลงเป็นหม้อไห
(ฝีมือไทยๆ ที่โคราชบ้านเอ็ง)
เอ๊ย โคราชบ้านเอ็ง เอ๊ย เอย

ความเจริญหลั่งไหลกันเข้ามา
มันเป็นสินค้ามีเงินเต็มมือ
มือเอ็งทํากำแต่ดินเต็มมือ
เต็มสองมือช่างปั้นด่านเกวียน
ที่เก็บที่มีจ้างกินก็บ่ได้
ปั้นวัวควายกินได้ซะก็ดี
เอ๊ย แบบไหน เอ๊ย เอ๊ย แบบไหน
เอ๊ย เอย เฮ้อ เอย

รวมผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลง mp3 ด่านเกวียน