คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ – ค็อกเทล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ – ค็อกเทล

ดนตรี : / A / A / D / Dm / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / Dsus2 / Dsus2 / ( 2 ครั้ง )


Dsus2
ทิ้งฉัน เอ
Asus2
าไว้   
Dsus2
ทิ้งฉันไว้ 
Asus2
ที่ตรงนี้ อีกครั้งที่ฉันต้อง
F#m
เจ็บ อีกครั้งที่ฉันต้องป
E
วดใจเจีย
Dsus2
นตาย  
E
 

Dsus2
รักมาก แ
Asus2
ค่ไหน ก็เ
Dsus2
สียใจมาก
Asus2
เท่านั้น ความรักจากไป
F#m
ไม่ลา มีเพียงแค่ฉันที่ค
E
อยรักษาตั
Dsus2
วเอง   
E
 


ถูกทิ้งให้ฉัน
F#m
ผิดหวัง
E
ถูกทิ้งให้ต้อง
Dsus2
เจ็บช้ำ 
A
ถูกทำให้มี
F#m
น้ำตา

สุดท้ายมีเพียงแค่
E
ฉันที่ต้องร้อ
Dsus2
งไห้   
E
 

แต่ฉันก็จะ
F#m
อดทน
E
และฉันก็ได้เ
Dsus2
ข้าใจ  
A
เมื่อฉันได้มา
F#m
เจอเธอฉันจึงได้
E
รู้ว่าฉันร้องไห้มา
Dsus2
เพื่ออะไร

ฉันร้องไห้เป็นหมื่นค
E
รั้ง เพื่อมาเจอเธอ


ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / Dsus2 / Dsus2 / ( 2 ครั้ง )


Dsus2
ย้อนมอง
Asus2
กลับไป หากฉันจะ
Dsus2
ย้อนเวลาไ
Asus2
ด้อีกครั้ง

แม้ว่าฉันจะต้
F#m
องเจ็บ แต่ฉันก็จะไม่เป
E
ลี่ยนแปลง
Dsus2
อะไร  
E
 


ในเมื่อฉันจะได้
F#m
เจอเธอ
E
ณ ที่ปลายทาง
Dsus2
ของใจ 
A
เธอเองคือความจริง
F#m
แท้

ที่ฉันไม่อาจจะ
E
หาได้จาก
Dsus2
ใครใคร 
E
 

ฉุดฉันให้ยืนอีก
F#m
ครั้ง  
E
ผลักฉันให้เดินด้
Dsus2
วยใจ  
A
เธอคือแสง
F#m
สว่างส่องลงมาตรงกล
E
างหัว
Dsus2
ใจ

ฉันร้องไห้เป็นหมื่นค
E
รั้ง เพื่อมาเจอเธอ


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / E / B / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / Dsus2 / Dsus2 / Asus2 / Asus2 / Dsus2 / E /


ต่อให้ฉันต้อง
F#m
ผิดหวัง
E
ต่อให้ฉันต้อง
Dsus2
เจ็บช้ำ  
A
ต่อให้ต้องมี
F#m
น้ำตา

สุดท้ายมีเพียงแค่
E
ฉันที่ต้องร้อ
Dsus2
งไห้   
E
 

แต่ฉันก็จะอ
F#m
ดทน 
E
และฉันก็ได้เ
Dsus2
ข้าใจ  
A
เมื่อฉันได้ม
F#m
าเจอเธอฉันจึงได้
E
รู้ว่าฉันร้องไห้มา
Dsus2
เพื่ออะไร

ฉันร้องไห้เป็นหมื่นค
E
รั้ง เพื่อมาเจอเธอ


ดนตรี : / Asus2 / Asus2 / Dsus2 / Dsus2 / ( 2 ครั้ง )


เพื่อมาเจอ
Asus2
เธอ

ศิลปิน โดย ค็อกเทล

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ