คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซ้ำซ้อน – ค็อกเทล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ซ้ำซ้อน – ค็อกเทล

ดนตรี : / A / C#m / D / E / ( 2 ครั้ง )/ E /


A
หัวใจ มัน
C#m
ยังเจ็บ เมื่อรั
D
กจางกลับกลายเป็นอื่
E
นไป

A
ฉันเอง เพิ่งจะ
C#m
มารู้ตัว ว่าใจมัน
D
หายชา จากแผลที่เธอได้
E
ให้มา


 
และมันจะ
D
ยิ่งทรมานมากขึ้นทุก
C#m
ที   เมื่อ
Bm
เธอคนนี้ไม่ใช่คนดีของ
E
ฉันอีกต่อไป


A
ใจ หัวใจเจ็บ
C#m
ช้ำ เมื่อรักมัน 
D
ซ้ำมันซ้อนกับใครคน
E
ใหม่ของเธอ

A
ใจเจ้าเคยบ้าง
C#m
ไหม จะหยุดไม่ไปรัก
D
ใครอื่นใด ยาก
E
นักใช่ไหมให้รักฉันเพียงคนเดียว


ดนตรี : / A / C#m / D / E / E /


A
ยากเย็น เข็ญ
C#m
ใจนักหรือ ถ้าจะให้
D
รักฉันเพียงคนเดียว ไม่ต้องไป
E
เหลียวมองใครใคร

A
ฉันเอง ให้
C#m
รักไปหมดทั้งใจ ถ้าเธอคิด
D
อยากจะไป ก็
E
ทิ้งฉันไว้ ทิ้งใจของฉันให้มัน


D
ยิ่งทรมานมากขึ้นทุก
C#m
ที ทุกที เมื่อ
Bm
เธอคนนี้ไม่ใช่คนดีของ
E
ฉันอีกต่อไป


A
ใจ หัวใจเจ็บ
C#m
ช้ำ เมื่อรักมัน 
D
ซ้ำมันซ้อนกับใครคน
E
ใหม่ของเธอ

A
ใจเจ้าเคยบ้าง
C#m
ไหม จะหยุดไม่ไปรัก
D
ใครอื่นใด ยาก
E
นักใช่ไหมให้รักฉันหมด
C#m
ทั้งใจ


 
จะทำได้
F#m
ไหม ได้
D
โปรด แต่ก็พอจะ
E
รู้ว่าเธอคงทำไม่ ไหว


ดนตรี : / A / F#m / D / E / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / A / C#m / D / E /


 
และมันจะ
D
ยิ่งทรมานมากขึ้นทุก
C#m
ที ทุกที เมื่อ
Bm
เธอคนนี้ไม่ใช่คนดีของ
E
ฉันอีกต่อไป


( ซ้ำ * )


A
ใจ หัวใจเจ็บ
C#m
ช้ำ เมื่อรักมัน 
D
ซ้ำมันซ้อนกับใครคน
E
ใหม่ของเธอ

A
ใจเจ้าเคยบ้าง
C#m
ไหม จะหยุดไม่ไปรั
D
กใคร ยาก
E
นักใช่ไหมให้รักฉันเพียงคน เดียว


ดนตรี : / A / C#m / D / E /

เจ้าของผลงานเพลง ของ ค็อกเทล

ฟังเพลง ซ้ำซ้อน