คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จับเข่าคุยกัน – จอย พวงเพชร ห้าวหาญ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จับเข่าคุยกัน

จับเข่าคุยกัน – จอย พวงเพชร ห้าวหาญ

ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8. ถ้าหากเรา
จับเข่าคุยกัน
เรื่องมัน คงไม่เป็นอย่างนี้
เราก็คง เข้าใจกันดี
คงไม่มี ใครเสียน้ำตา
ถ้าหากเรา ให้เกียรติซึ่งกัน
เรื่องมัน คงไม่มีปัญหา
มีอะไร ค่อยพูดค่อยจา
การเลิกรานั้น คงไม่มี
ดนตรี 4 ห้อง..2…
3…4. แต่นี่เรา
ต่างคนต่างถือ
ถือว่าตัวเองดี
ไม่อ่อนข้อ ให้กันซักที
ไม่มีการให้อภัย
เนื่องจากเรา ต่างขาดเหตุผล
เราต่างคน ก็เลยต่างไป
ไม่อาจมา คืนดีกันได้
เป็นเพราะเรา ไม่เข้าใจกัน
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8. แต่นี่เรา
ต่างคนต่างถือ
ถือว่าตัวเองดี
ไม่อ่อนข้อ ให้กันซักที
ไม่มีการให้อภัย
เนื่องจากเรา ต่างขาดเหตุผล
เราต่างคน ก็เลยต่างไป
ไม่อาจมา คืนดีกันได้
เป็นเพราะเรา ไม่เข้าใจกัน

รวมผลงานเพลง โดย จอย พวงเพชร ห้าวหาญ

ฟังเพลง mp3 จับเข่าคุยกัน