เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิลองเบิ่ง – จินตหรา พูนลาภ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิลองเบิ่ง

ซิลองเบิ่ง – จินตหรา พูนลาภ

ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
หากอ้ายแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
.เห็นบอกว่าฮักหนักหนา
ซิมากราบพ่อขอเบิ่ง
หากแน่อย่ามัวแช่แป้ง
ซิแต่งกะให้ฮอดให้เถิง
รับรองว่าพ่อบ่ฮ้าย
รับรองว่าพ่อบ่ฮ้าย
ถ้าหากแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง….
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
หากอ้ายแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
.น้องถ่าอ้ายมาตั้งโดน
ถ่าจนหัวใจว่างเวิ่ง
ย้านแต่คุยแค่คารม
หวังต้มเบี่ยงเบนเล่นเชิง
ย้านแต่บ่แน่จริงใจ
ย้านแต่บ่แน่จริงใจ
พอผลสุดท้าย
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
หากอ้ายแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
.ฮักแน่เชิญแม่อ้ายจ๋า
มามะมาขอลองเบิ่ง
อยากได้เอาไปนอนกอด
มากอดมาฮอดมาเถิง
รับรองค่าดองบ่แพง
รับรองค่าดองบ่แพง
ขอแค่ปึกแบงค์
ใส่พานมาล้านเคิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
หากอ้ายแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
หากอ้ายแน่ใจ
กะให้อ้ายลองเบิ่ง.
.ฮักแน่เชิญแม่อ้ายจ๋า
มามะมาขอลองเบิ่ง
อยากได้เอาไปนอนกอด
มากอดมาฮอดมาเถิง
รับรองค่าดองบ่แพง
รับรองค่าดองบ่แพง
ขอแค่ปึกแบงค์
ใส่พานมาล้านเคิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง
ลองเบิ่งลองเบิ๊งลองเบิ่ง

ผลงานเพลง โดย จินตหรา พูนลาภ

Related Posts

ฟังเพลงสด ซิลองเบิ่ง