เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จั๊กซาวแน – จ่าหรีด อุดร รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จั๊กซาวแน

จั๊กซาวแน – จ่าหรีด อุดร

ดนตรี จั๊กซาวแน
……………
..แม่ จั๊กซาวแนถ่อน
เทิงออดเทิงอ้อน
ย้อนว่าข่อยส้มปากหลาย
ยามเซ้ายามแลง
บ่ได้แม่ลูกนี้แม่นตาย
แม่เอ้ยข่อยส้มปากหลาย
เว้าแบบบ่อาย
จั๊กซาวแนแม่
..แม่ จั๊กซาวแนแม่
พอได้ถอนได้แก้
เร็วแนอีแม่ข่อยเอ๋ย
อีแม่คนงาม
ยามข่อยขอ
เจ้ากะอย่าเสย
หลูโตนลูกแนแม่เอ๋ย
จกมาได้เลย
อย่าป้อยอย่าจ่ม
..ค่ำมาแลงมา
จั๊กวาข่อยเป็นจั่งได๋
สิย่างไปไส
ขาอ่อนคือข่อยสิล้ม
เว่าเรื่องกินข้าว
เซาโลดเด้อปากข่อยขม
คันได้จั๊กกลม
จั่งสิสมเด้อแม่ข่อยว่า
..แม่ จั๊กซาวแนแม่
บ่ได้ถอนได้แก้
คือสิแย่แม่เอ๋ยแม่จ๋า
เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
หนักปานได๋
ข่อยกะบ่ว่า
สั่งมาบอกมาเถิดหนา
บัดข่อยสิว่า
จั๊กซาวแนแม่
..ค่ำมาแลงมา
จั๊กวาข่อยเป็นจั่งได๋
สิย่างไปไส
ขาอ่อนคือข่อยสิล้ม
เว่าเรื่องกินข้าว
เซาโลดเด้อปากข่อยขม
คันได้จั๊กกลม
จั่งสิสมเด้อแม่ข่อยว่า
..แม่ จั๊กซาวแนแม่
บ่ได้ถอนได้แก้
คือสิแย่แม่เอ๋ยแม่จ๋า
เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
หนักปานได๋
ข่อยกะบ่ว่า
สั่งมาบอกมาเถิดหนา
บัดข่อยสิว่า
จั๊กซาวแนแม่

ศิลปิน ของ จ่าหรีด อุดร

ฟังเพลงออนไลน์ จั๊กซาวแน