เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตครูอึ่ง – ชัย สานุวัฒน์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตครูอึ่ง

ชีวิตครูอึ่ง – ชัย สานุวัฒน์

ดนตรี………..
วาสนาครูอึ่งสอน ป.1 มาตั้งแต่เริ่มเป็นครู
อยู่โรงเรียนกันดาร ชีวิตรายวันคือการต่อสู้
รบกับเด็กรบกับความไม่รู้
ทำหน้าที่ครู ยี่สิบสี่ชั่วโมง
มาโรงเรียนเช้าตรู่ ยืนหน้าประตู
จนถึงเคารพธง สอนหมดในทุกวิชา
บางครั้งบางครายังเป็นภารโรง
ไม่เคยบ่นไม่เคยนับชั่วโมง
เงินเดือนเหลือส่งออมทรัพย์ไม่ถึงพัน
ไม่เคยหวั่นลุยงานลูกเดียว
ไม่กินไม่เที่ยวจนลืมแต่งงาน
สองขั้นไม่เคยเอ่ยขอ ขั้นเดียวก็พอ
เงินเดือนถึงไม่ตัน ทำเพื่อเด็กคืออุดมการณ์
คนทั้งหมู่บ้าน จึงยกให้เป็นหนึ่ง
วาสนาครูอึ่งสอน ป.1 แต่เด็กน้อยศรัทธา
พาเล่น พาร้อง พารำ เรียนด้วยการกระทำ
ไม่เน้นท่องจำตำรา เด็ก ป.1
เกาะหลังขี่ม้า ครูอึ่งไม่ด่า
เด็กน้อยจึงรักขาดใจ

ดนตรี…….
ไม่เคยหวั่นลุยงานลูกเดียว
ไม่กินไม่เที่ยว จนลืมแต่งงาน
สองขั้นไม่เคยเอ่ยขอ ขั้นเดียวก็พอ
เงินเดือนถึงไม่ตัน ทำเพื่อเด็กคืออุดมการณ์
คนทั้งหมู่บ้าน จึงยกให้เป็นหนึ่ง
เส้นทางของครูอึ่ง คือสอน ป.1
อย่างนี้ตลอดไป ไม่ชิงเด่นชิงดี
ขอมอบชีวี เพื่อเด็กน้อยไทย
ถึงงานหนัก แต่ครูอึ่งภูมิใจ
เหนื่อยก็ทนไหว เพราะหัวใจเป็นครู
ถึงงานหนัก แต่ครูอึ่งภูมิใจ
เหนื่อยก็ทนไหว เพราะหัวใจเป็นครู

ศิลปิน โดย ชัย สานุวัฒน์

ฟังเพลง mp3 ชีวิตครูอึ่ง