คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซมซาน – ชาตรี ศรีชล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซมซาน

ซมซาน – ชาตรี ศรีชล

ซมซานทรมานมานานหลายปี
ขาดคนเมตตาปรานี
ขาดน้องพี่มานานแสนนาน
พี่ถูกคนรัก
ตัดรักจนเซ่อซมซาน
ไกลพี่ไกลจากบ้าน
สงสารสักคนเถิดสาว
เซซังยังซมซานใครกันเมตตา
ทุกวันที่มันผ่านมา
ทุกข์หนักหนาสุดจะแบ่งเบา
พี่ขาดญาติมิตร
ขาดคู่ใกล้ชิดยามเหงา
เป็นเรื่องจริงนะเจ้า
อย่าเง้า งวยงง คนงาม
จะเป็นด้วยบาป
หรือบุญที่เคยทำมา
พี่จึงมีแต่น้ำตา
เป็นเพื่อนเรื่อยมาทุกยาม
จะเป็นด้วยกรรม
ของพี่ที่ทำชาติก่อนเลวทราม
จึงมีคนมองข้าม
กระทั่งนงรามที่เคยรักกัน
ซมซานเราซมซานมันเรื่อยๆไป
จะจนหรือรวยก็ตาย
ด้วยหัวใจของพี่แหลกราญ
ขาดญาติพี่น้อง
ขาดเนื้อทองเคยปองรักกัน
พอพบเธอเพ้อรำพัน
พี่ซมซานสงสารเถิดเอย
…..

ทุกยาม จะเป็นด้วยกรรม
ของพี่ที่ทำ ชาติก่อนเลวทราม
จึงมีแต่คน มองข้าม
กระทั่งนงราม ที่เคยรัก กัน
++ซมซาน เราซมซาน มันเรื่อยๆไป
จะจนหรือรวยก็ตาย
ด้วยหัวใจ ของพี่แหลกราญ
ขาดญาติพี่น้อง ขาดเนื้อทอง
เคยปองรักกัน พอพบเธอ
เพ้อรำพัน พี่ซมซาน สงสาร
เถิด เอย…..

รวมผลงานเพลง โดย ชาตรี ศรีชล

ฟังเพลงออนไลน์ ซมซาน