เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตกรรมกร – ชิน ราชันย์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตกรรมกร

ชีวิตกรรมกร – ชิน ราชันย์

…นี่หรือชีวิตของกรรมกร
จะกินจะนอน สะท้อนหัวใจ
เอาแรงแลกเงิน
เหนื่อยเหลือเกินทั้งใจและกาย
รายได้ไม่เคยพอจ่าย
เป้าหมายชีวิตไม่มี
ก่อสร้างเรื่อยไป ตั้งใจทำงาน
ตึกรามโอฬาร หมู่บ้านหลายที่
ถนนหนทาง สร้างโรงงานด้วยแรงที่มี
สัญจรแรมรอนย้ายที่
ไม่มีหลักแหล่งแน่นอน
บางคืนนอนหนาว
ปวดร้าวหัวใจเหลือเกิน
อยากมีหญิงร่วมทางเดิน
เขาก็เมินกรรมกร
เขาคงจะคิด ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ
มาเป็นคู่เรียงเคียงหมอน
กรรมกรคงเลี้ยงไม่ไหว
นี่หรือชีวิต ที่สู้ดิ้นรน
ตากแดดตากฝน ขาดคนสนใจ
อย่าได้มองเมิน
ความเจริญที่มีมากมาย
มาจากหยาดเหงื่อแรงกาย
ที่ใครๆ ดูหมิ่นกรรมกร

…ดนตรี…..
…บางคืนนอนหนาว
ปวดร้าวหัวใจเหลือเกิน
อยากมีหญิงร่วมทางเดิน
เขาก็เมินกรรมกร
เขาคงจะคิด ชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ
มาเป็นคู่เรียงเคียงหมอน
กรรมกรคงเลี้ยงไม่ไหว
นี่หรือชีวิต ที่สู้ดิ้นรน
ตากแดดตากฝน ขาดคนสนใจ
อย่าได้มองเมิน
ความเจริญที่มีมากมาย
มาจากหยาดเหงื่อแรงกาย
ที่ใครๆ เรียกกรรมกร

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ชิน ราชันย์

ฟังเพลง online ชีวิตกรรมกร