คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day) – ซิงกูล่าร์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day) – ซิงกูล่าร์

ดนตรี : / D F#m / Bm7 A / G A / D / ( 2 ครั้ง )


D
เป็นความบัง
F#m
เอิญใน
Bm
ชีวิต หรือโ
A
ชคชะตาที่
G
คิด ขีดเขี
A
ยนให้เธอข้
D
างกาย

ไม่
G
รู้  
A
สุดเส้นทาง
F#m
เมื่อไร 
Bm7
หรือจะเป็น
Em7
ยังไง แค่เพียงตอ
A
นนี้ 
A9
 

D
เก็บเกี่ยวทุก
F#m
อย่างที่
Bm
มี  ใช้
A
วันและคืนที่
G
ดี ให้คุ้
A
มค่าในหั
D
วใจ

เมื่อ
G
วัน 
A
ฉันและเธอ
F#m
ต้องไป
Bm7
เพราะไม่รู้เ
Em7
มื่อไร ใ
A
กล้หรือไกลกั
D


เราจะ
G
มี เวลา
F#m
ที่ แสน
Bm7
ดี    
E
 ใน
A9
วันที่เงี
D
ยบเหงา

เราจะ
G
มี เรื่องราว
F#m
ให้ ฝัน
Bm7
ดี    
Em7
ในบางคืนที่มัน
A
อ่อนไห
A9


** 
เพื่อวันพรุ่ง
D
นี้ ถ้าไม่ได้
F#m
พบกัน เก็บสิ่งเหล่า
Bm7
นั้น ของ
A
วันที่เคยส
G
ดใส

ถ้อย
Em7
คำ และท่
A
วงทำนอง
F#m
ของใจ
Bm7
แม้ไม่เคยม
Em7
ากมาย เท่าไร
A
ก็ตาม

เมื่อวันพรุ่ง
D
นี้ ถ้าไม่ได้
F#m
พบกัน ให้สิ่งเหล่า
Bm7
นั้น เป็น
B7
ดังบทเพลงเรียงร้
Em7
อยหัวใจ

G
ทุกวันที่
A
ต้องไกล
F#m
เราจะได้พบ
Bm7
กันใหม่ อย่าง
Em7
ที่ใจ  ต้
A
องกา
D


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D A / Bm7 A / G / G / Em7 / Em7 / A / A /

ดนตรี : / Bm7 / Bm7 / G / G / C / A / D / D Em7 F#m /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D F#m / Bm7 A / G A / D / ( 2 ครั้ง )/ Dmaj7 /

เจ้าของผลงานเพลง ของ ซิงกูล่าร์

มิวสิควีดีโอ เพลง ซัม อาเธอร์ เดย์ (Some Other Day)