เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จิ๊จ๊ะ – ซิลลี่ ฟูลส์

ดนตรี : / Bm / Gsus2 / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / D / Bm / A / G / ( 2 ครั้ง )/ Bm /


Bm
อย่าโกรธกันเ
Gsus2
ลย        
Bm
ยกโทษให้
Gsus2
ฉันถ้าทำผิดไป

Bm
อย่าโทษฉันเ
Gsus2
ลย        
Bm
ฉันเพียงต้อง
Gsus2
การให้เธอเข้าใจ


D
ช่วยบอกได้ไ
Dmaj7
หมต้องการสิ่งใ
Bm
ด ช่วยบอกได้
G
ไหมฉันให้ทุกอย่าง

D
ช่วยบอกได้ไ
Dmaj7
หม ช่วยบอกได้ไ
Bm
หม ช่วยบอกได้ไ
G
หม


** 
 
แต่อย่ามา
D
จิ๊จ๊ะให้มันมาก
Bm
ไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเ
A
ล็กจะกลายเป็นเรื่องใ
G
หญ่

 
หากเปลี่ยนเป็น
D
จ๊ะจ๋าจะดีกว่า
Bm
ไหม ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้า
A
จิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไ
G


( ซ้ำ ** )


Bm
ก็บอกมาเ
Gsus2
ลย        
Bm
เป็นเพียงคำ
Gsus2
ถามเพื่อความเข้าใจ

Bm
อย่าโทษฉันเ
Gsus2
ลย        
Bm
ฉันเพียงต้อง
Gsus2
การให้เธอเข้าใจ


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / Bm / D / Bm / A / G /


 
แต่อย่ามา
D
จิ๊จ๊ะ
Bm
ให้มันมากไ
A
ป มันจะเ
G
ป็นบ้า เรื่องเ
D
ล็กจะ
Bm
กลายเป็นเรื่องใ
A
หญ่ 
G
 

 
หากเปลี่ยนเป็น
D
จ๊ะจ๋า
Bm
จะดีกว่าจะ
A
หอมฉันก็เ
G
ข้ามา แต่ถ้า
D
จิ๊จ๊ะ
Bm
ฉันก็ต้องไ
A


( ซ้ำ ** , ** , ** , ** )


ดนตรี : / G /

ศิลปิน ของ ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงออนไลน์ จิ๊จ๊ะ