คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตลุงพระมะเหลเถไถ – ดนุพล แก้วกาญจน์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตลุงพระมะเหลเถไถ

ตลุงพระมะเหลเถไถ – ดนุพล แก้วกาญจน์

ดนตรี 7 Bars..5…
6…7.. ชะเอ่อเง้ย
(ชะเออเอย)
ชะเออเง้ย (เออเอย)
เมื่อเอ๋ย เมื่อนั้น
(เมื่อเอย เมื่อนั้น)
พระมะเหลเถไถ มะไหลถา
(พระมะเหลเถไถ มะไหลถา)
สถิตยังแท่นทอง กะโปลา
(สถิตยังแท่นทอง กะโปลา)
ศุขาปาลา กะเปเล
(ศุขาปาลา กะเปเล)
(ชะชะ ชะชะ)
วันหนึ่งพระจึง มะหลึกตึก
(ตึก ตึก ตึก ตึก)
มะเหลไถไพรพรึก มะรึกเข
(มะเหลไถไพรพรึก มะรึกเข)
แล้วจะไปเที่ยวชม มะลงเต
(แล้วจะไปเที่ยวชม มะลงเต)
มะโลโตโปเป มะลูตู
(มะโลโตโปเป มะลูตู)
เอ้อ ชะชะชะชะช้า
อะเอ้อ ลาลั่นลาล้าหลั่น ลันลา
ตริแล้ว พระมะเหลจึงเปปะ
(ฮึยฮึยฮึย ฮึยฮึย)
มะเหลไตไคลคละ มะหลูจู๋
(มะเหลไตไคลคละ มะหลูจู๋)
จรจรัล ดันตัดพลัดพลู
ไปสู่ ปราสาทท้าวโปลา
(โน้งเนงโน้งแกละ) โปลาโปลา
(โน้งเนงโน้งแกละ) กะโปลา กะโปลา
ดนตรี 4 Bars..2…
3…4.. ชะเอ่อเง้ย
(ชะเออเอย)
เมื่อเอ๋ย เมื่อนั้น
(เมื่อนั้น เมื่อนั้น)
พระมะเหลเถไถ มะไหลถา
(พระมะเหลเถไถ มะไหลถา)
สถิตยังแท่นทอง กะโปลา
(สถิตยังแท่นทอง กะโปลา)
ศุขาปาลา กะเปเล
(ศุขาปาลา กะเปเล)
(ชะชะ ชะชะ)
วันหนึ่งพระจึง มะหลึกตึก
(ตึก ตึก ตึก ตึก)
มะเหลไถไพรพรึก มะรึกเข
(มะเหลไถไพรพรึก มะรึกเข)

แล้วจะไปเที่ยวชม มะลงเต
(แล้วจะไปเที่ยวชม มะลงเต)
มะโลโตโปเป มะลูตู
(มะโลโตโปเป มะลูตู)
เอ้อ ชะชะชะชะช้า
อะเอ้อ ลาลั่นลาล้าหลั่น ลันลา
ตริแล้ว พระมะเหลจึงเปปะ
(ฮึยฮึยฮึย ฮึยฮึย)
มะเหลไตไคลคละ มะหลูจู๋
(มะเหลไตไคลคละ มะหลูจู๋)
จรจรัล ดันตัดพลัดพลู
ไปสู่ ปราสาทท้าวโปลา
(ชะเอ่อเง้ย)

ผลงานเพลง ของ ดนุพล แก้วกาญจน์

ฟังเพลงใหม่ ตลุงพระมะเหลเถไถ