คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ชีวิตดวงจันทร์ – ดวงจันทร์ สุวรรณี คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตดวงจันทร์

ชีวิตดวงจันทร์ – ดวงจันทร์ สุวรรณี

นักร้องคนซื่อ
ที่ชื่อดวงจันทร์
ขับร้องเพลงอยู่ทุกวัน
ไม่เคยไหวหวั่นดวงใจ
ขับร้องบรรเลง
กล่อมแฟนเพลงเรื่อยไป
ไม่เคยคิดหวั่นไหว
ด้วยใจไม่เคยย่อท้อ
ชีวิตอนาถเมื่อขาดผู้นำ
ดั่งแพที่ขาดถ่อค่ำ
น้ำซัดกระหน่ำชนตอ
ชีวิตดวงจันทร์
ดั่งสวรรค์ไม่รอ
เหมือนลูกที่ขาดพ่อ
ย่อท้อหัวใจสิ้นดี
.อยู่อย่างผิดหวัง
เหมือนดังไม่มีทางเดิน
เสียใจเหลือเกิน
เหมือนเดินไม่ตรงคงที่
ชีวิตมืดมน
สับสนหนทางสิ้นดี
แต่มาคิดอีกที
ก็ยังมีรักจากแฟนเพลง
ขอร้องเพลงสู้
เพื่ออยู่วงการ
ต่อนี้จะสู้ทำงาน
ดวงจันทร์ไม่หวั่นตัวเอง
จากนี้เริ่มใหม่
จะตั้งใจร้องเพลง
ภาวนาตัวเอง
จะขอร้องเพลงเรื่อยไป
อยู่อย่างผิดหวัง
เหมือนดังไม่มีทางเดิน
เสียใจเหลือเกิน
เหมือนเดินไม่ตรงคงที่
ชีวิตมืดมน
สับสนหนทางสิ้นดี
แต่มาคิดอีกที
ก็ยังมีรักจากแฟนเพลง
ขอร้องเพลงสู้
เพื่ออยู่วงการ
ต่อนี้จะสู้ทำงาน
ดวงจันทร์ไม่หวั่นตัวเอง
จากนี้เริ่มใหม่
จะตั้งใจร้องเพลง
ภาวนาตัวเอง
จะขอร้องเพลงเรื่อยไป

ศิลปิน โดย ดวงจันทร์ สุวรรณี

ฟังเพลง ยูทูป ชีวิตดวงจันทร์