คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันตายเธอเป็นหม้ายทันที – ดอน สอนระเบียบ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันตายเธอเป็นหม้ายทันที

ฉันตายเธอเป็นหม้ายทันที – ดอน สอนระเบียบ

ดนตรี…..
..นับ หนึ่ง ถึง ร้อย
หน่อยนิดหน่อย
ได้ไหม
เธอค่อยมาเฉือนใจ
ฉันออกเป็นชิ้นชิ้น
จนฉันดิ้นดับไป
เธอคิดดูเสียใหม่
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
ฉัน กับ เธอ
รักใคร่นับได้กี่ปี
เธอทบทวนให้ดี
ใครที่มีรักแท้
พลีให้แด่จอมใจ
เธอคิดดูเสียใหม่
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
..คราใด ขาดฉัน
เมื่อนั้นแหละจะรู้
ยามที่เธอไร้คู่
ยามโฉมตรูร้องไห้
ยามที่เธอเหว่ว้า
ใครจะมาโลมไล้
เธอคิดดูเสียใหม่
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
จริงไม่จริง..
..เธอ แน่ ใจ หรือ
ว่าแม้นฆ่าฉันทิ้ง
พอฉันโดนเธอยิง
ทุกสิ่งเธอสมหวัง
ดังคิดตั้งใจหมาย
ลองคิดดูง่ายง่าย
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที..
ดนตรี….
..คราใดขาดฉัน
เมื่อนั้นแหละจะรู้
ยามที่เธอไร้คู่
ยามโฉมตรูร้องไห้
ยามที่เธอเหว่ว้า
ใครจะมาโลมไล้
เธอคิดดูเสียใหม่
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
จริงไม่จริง..
..เธอ แน่ ใจ หรือ
ว่าแม้นฆ่าฉันทิ้ง
พอฉันโดนเธอยิง
ทุกสิ่งเธอสมหวัง
ดังคิดตั้งใจหมาย
ลองคิดดูง่ายง่าย
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที
ฉันตาย
เธอเป็นหม้ายทันที..
*

ศิลปิน นักร้อง ดอน สอนระเบียบ

ฟังเพลงฟรี ฉันตายเธอเป็นหม้ายทันที