เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะรักให้ดีที่สุด – ตอง ภัครมัย เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะรักให้ดีที่สุด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะรักให้ดีที่สุด – ตอง ภัครมัย

ดนตรี : / D /

ดนตรี : / Bm A / G / A / D / ( 2 ครั้ง )


 
ฉันไม่สัญ
G
ญาว่าเธอจะ
A
เป็นคนสุด
D
ท้าย ฉันไม่มั่น
G
ใจอะไรที่
A
มันยังไม่
D
เกิด

 
ฉันไม่สัญ
G
ญาว่าจะมี
A
เราตลอด
Bm
ไป แค่ไม่มั่น
G
ใจ อย่าเพิ่ง
Asus4
โกรธ    
A
 


 
แต่ฉันขอสัญ
G
ญาจะมีแต่
A
เธอเท่า
D
นั้น และทุกทุก
G
วันฉันจะ
A
ทำเพื่อ
D
เธอ

 
ฉันขอสัญ
G
ญาไม่ว่าจะ
A
ไกลสักแค่
Bm
ไหน ฉันจะตั้ง
G
ใจ  
A
 ฉันรัก
D
เธอ


** 
 
เมื่อความรัก
Gmaj7
นั้น  ไม่ใช่
F#m
ภูผา    
Em
เป็นเพียงแวว
A
ตาที่จริง
D
ใจ

 
เมื่อความรัก
Gmaj7
นั้น เป็นแค่
F#m
ต้นไม้  
Em
มันจะยืนยงสักเท่า
Gm
ไหร่ ก็ต้องอยู่
Asus4
ที่เรา      
A
 ทั้งสอง
D
คน


ดนตรี : / Bm A / G / A / D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ ** )


A
 แม้จะเป็นภู
G
เขาก็อาจพังท
A
ลาย แล้วจะเอาอะ
D
ไรมายืน
Em
ยันเมื่อสัญ
A
ญา
D
 

 
ฉันไม่รอพรุ่ง
G
นี้ ไม่
A
นับวันเว
F#m
ลา     
B7
       
Em
ฉันแค่รักเธอ และ
A
ฉันจะรักให้ดีที่
D
สุด


 
เมื่อความรัก
Gmaj7
นั้น  ไม่ใช่
F#m
ภูผา    
Em
เป็นเพียงแวว
A
ตาที่จริง
D
ใจ

 
เมื่อความรัก
Gmaj7
นั้น เป็นแค่
F#m
ต้นไม้  
Em
มันจะยืนยงสักเท่า
Gm
ไหร่ ก็ต้องอยู่
Asus4
ที่เรา      
A
 


( ซ้ำ * )

รวมผลงานเพลง นักร้อง ตอง ภัครมัย

ฟังเพลงใหม่ จะรักให้ดีที่สุด