เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดูดาว – ตาวัน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดูดาว

ดูดาว – ตาวัน

เหงา เหลียวมามองดาว
บน ฟ้า ฟ้าไม่มีดาวดับ
กลับกลาย ใจเห็นเธอลอย
เด่นเหมือนดาวส่อง
.เหงา เหงาไม่มีเธอ
คืน นี้ เหมือนวันที่ผ่านพ้น
สับสน เธอเหมือนคนดี
เธอเหมือนคน หลอก
ฟ้า ฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว
ให้เรานั่งมอง
ฟ้า ฟ้าดูหมองมีเมฆกลมๆ
ลอยอยู่เป็นร้อย
เหมือน เหมือนคนเหงา
ที่คอยแต่ดาว เฝ้าแต่นั่งมอง
มองจนลับลอยไปกับตา
เหมือนดัง กับเธอ
.คิด คิดมาจนดึก
คืน นี้ คิดจะลืมเธอหมด
กลับกลาย ใจเห็นเธอ
ลอยเด่นเหมือนดาวส่อง
.แพ้ แพ้มาจนเหนื่อย
วัน นี้ ไม่นานคงผ่านไป
หลับตา ลงครั้งใด
คงไม่เห็นเธออีก
เหงา เหงาคงเหงา
คงมีแต่ดาวให้เรานั่งมอง
ฟ้า ฟ้าดูหมองมีเมฆกลมๆ
ลอยอยู่เป็นร้อย
เหมือน เหมือนคนเหงา
ที่คอยแต่ดาวเฝ้าแต่นั่งมอง
มองจนลับลอยไปกับตา
เหมือนดัง กับเธอ
..ดนตรี….
ฟ้า ฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว
ให้เรานั่งมอง
ฟ้า ฟ้าดูหมองมีเมฆกลมๆ
ลอยอยู่เป็นร้อย
เหมือน เหมือนคนเหงา
ที่คอยแต่ดาว เฝ้าแต่นั่งมอง
มองจนลับลอยไปกับตา
เหมือนดัง กับเธอ
ฟ้า ฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว
ให้เรานั่งมอง
ฟ้า ฟ้าดูหมองมีเมฆกลมๆ
ลอยอยู่เป็นร้อย
เหมือน เหมือนคนเหงา
ที่คอยแต่ดาว เฝ้าแต่นั่งมอง
มองจนลับลอยไปกับตา
เหมือนดัง กับเธอ
ล้มตัวลงนอน
แหงนมองดูดาว ต่อไป

ผลงานเพลง นักร้อง ตาวัน

ฟังเพลง ยูทูป ดูดาว