เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้ใกล้มือ – ตู่ มัณฑนา โมรากุล เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้ใกล้มือ

ดอกไม้ใกล้มือ – ตู่ มัณฑนา โมรากุล

(ดนตรี…..)
มวล เหล่าดอกไม้ใกล้มือ
เป็น สื่อ ให้คนเด็ดถือชมเชย
เจ้า อยู่ในที่เปิดเผย
เขา ใคร่ เชย เห็นเจ้าก็เลยเด็ดมา
คน เด็ดก็เพราะมันใกล้
ใคร ใกล้ เด็ดไปได้สมอุรา
บานล่อใจใครจะรู้ ค่า
ต่างปรารถนาจะได้ชม
ทิ้งไว้หมองไหม้เสียเปล่า
ขืนปล่อยเจ้าผึ้งไม่เคล้าก็เฉาด้วยลม
ทิ้งไยให้ตรม เหยื่อผึ้ง เหยื่อลม
ให้คนเขาชมดีกว่า
ดีกว่าจะทิ้งคาต้น
โรย หล่น ผู้คนไม่เห็นราคา
เจ้าใกล้มือเจ้าต้องถือ ว่า
ไม่ใช่ดอกฟ้าที่ห่างไกล
(ดนตรี…..)
ดีกว่าจะทิ้งคาต้น
โรย หล่น ผู้คนไม่เห็นราคา
เจ้าใกล้มือเจ้าต้องถือ ว่า
ไม่ใช่ดอกฟ้าที่ห่างไกล…

ศิลปิน ของ ตู่ มัณฑนา โมรากุล

ฟังเพลงออนไลน์ ดอกไม้ใกล้มือ