เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จำ – ทาทา ยัง เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จำ – ทาทา ยัง

ดนตรี : / Gm / Bb / Am7 D /


 
เมื่อ
Gm
รู้ว่าต้องร่ำ
Bb
ลา มอง
Am7
ฟ้าก็มืดม
D
น    
Gm
ขอให้เรา
Bb
สองคน จด
Am7
จำให้แสน
D
นาน 

Gm
ฟ้านั้นจะ
Bb
สวยงาม เมื่อ
Am7
เราได้เจอ
D
กัน แต่
Bb
มันจะเป็นเมื่อ
Am7
ไร   ไม่
Dsus4
รู้          
D
 


 
จะ
Cm
นาน เท่าไร ให้
Gm
เราจงจดจำ สิ่งที่
Cm
เราเคยทำไว้ด้วย
Bb
กัน  
D
 

 
เก็บบัน
Cm
ทึก เอาไว้ เรื่อง
Gm
ราวที่เคยผ่าน เรา
Am7
จากแต่อุ่นใจเส
Dsus4
มอ        
D
 


** 
 
จำไว้ว่าจะกลับมาหา
Gm
กัน     
Bb
  จำ
Am7
ไว้ว่าเราเ
D
คยดีต่อ
Gm
กัน     
Bb
 

 
วัน
Am7
นี้ถึงวันนั้น
D
คงไม่
Gm
นาน   
Bb
  จะ
Am7
นับวันเว
D
ลาทุกนา
Bb
ที จน
Am7
กว่าจะวัน
Dsus4
นั้น        
D
 


*** 
Gm
หลายครั้ง
Bb
ที่ร้องไห้ ก็
Am7
ร้องไห้ด้วย
D
กัน  
Gm
หลายครั้งทะ
Bb
เลาะกัน ไม่
Am7
นานก็พูด
D
จา 

Gm
เรียนรู้ที่จะ
Bb
รักกัน ด้วย
Am7
ยิ้มและน้ำ
D
ตา แต่
Bb
วันเวลาหมด
Am7
ลง ตรง
Dsus4
นี้          
D
 


( ซ้ำ * )


 
จำไว้ว่าจะกลับมาหา
Gm
กัน     
Bb
  จำ
Am7
ไว้ว่าเราเ
D
คยดีต่อ
Gm
กัน     
Bb
 

 
วัน
Am7
นี้ถึงวันนั้น
D
คงไม่
Gm
นาน   
Bb
  จะ
Am7
นับวันเว
D
ลาทุกนา
Bb
ที จน
Am7
กว่าจะวัน
Dsus4
นั้น        
D
 จำไว้ว่าจะกลับมาหากัน


ดนตรี : / Gm Bb / Am7 D / ( 3 ครั้ง )/ Bb Am7 / Dsus4 D /


( ซ้ำ *** , * , ** )

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ทาทา ยัง

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง จำ